Кількість назв: 940
  РОЗДІЛ 1 ПРАВОВА ПРИРОДА ПУБЛІЧНОГО АДМІНІСТРУВАННЯ У СФЕРІ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ В УКРАЇНІ
  1.1. Теоретико-методологічні засади дослідження публічного адміністрування у сфері інтелектуальної власності
  1.2. Генезис становлення та розвитку публічного адміністрування у сфері інтелектуальної власності в Україні
  1.3. Сфера інтелектуальної власності як об’єкт публічного адміністрування в Україні
  1.4. Державна політика щодо публічного адміністрування у сфері інтелектуальної власності в Україні
  Висновки до розділу 1
  РОЗДІЛ 2 АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВИЙ СТАТУС СУБ’ЄКТІВ ПУБЛІЧНОГО АДМІНІСТРУВАННЯ У СФЕРІ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ В УКРАЇНІ
  2.1. Поняття, система та класифікація вітчизняних суб’єктів публічного адміністрування у сфері інтелектуальної власності
  2.2. Еволюція адміністративно-правового статусу суб’єктів публічного адміністрування у сфері інтелектуальної власності в Україні
  2.3. Особливості адміністративно-правового статусу вітчизняних суб’єктів загальної компетенції щодо публічного адміністрування у сфері інтелектуальної власності
  2.4. Особливості адміністративно-правового статусу вітчизняних суб’єктів галузевої компетенції щодо публічного адміністрування у сфері інтелектуальної власності
  2.5. Особливості адміністративно-правового статусу вітчизняних суб’єктів спеціальної компетенції щодо публічного адміністрування у сфері інтелектуальної власності
  Висновки до розділу 2
  РОЗДІЛ 3 ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВІ ЗАСАДИ ПУБЛІЧНОГО АДМІНІСТРУВАННЯ У СФЕРІ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ В УКРАЇНІ
  3.1. Форми публічного адміністрування у сфері інтелектуальної власності в Україні
  3.2. Методи публічного адміністрування у сфері інтелектуальної власності в Україні
  3.3. Державно-реєстраційні засоби публічного адміністрування у сфері інтелектуальної власності в Україні
  3.4. Інформаційно-аналітичне забезпечення публічного адміністрування у сфері інтелектуальної власності в Україні
  Висновки до розділу 3
  РОЗДІЛ 4 АДМІНІСТРАТИВНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПОРУШЕННЯ ЗАКОНОДАВСТВА У СФЕРІ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ
  4.1. Концептуальні засади адміністративної відповідальності за порушення законодавства у сфері інтелектуальної власності в Україні
  4.2. Адміністративне правопорушення у сфері інтелектуальної власності як підстава адміністративної відповідальності
  4.3. Юридичний склад адміністративного правопорушення у сфері інтелектуальної власності
  4.4. Механізм реалізації заходів адміністративної відповідальності за правопорушення у сфері інтелектуальної власності в Україні
  Висновки до розділу 4
  РОЗДІЛ 5 ШЛЯХИ УДОСКОНАЛЕННЯ ПУБЛІЧНОГО АДМІНІСТРУВАННЯ У СФЕРІ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ В УКРАЇНІ
  5.1. Науково-теоретичні засади реформування та стратегічні напрями подальшого розвитку публічного адміністрування у сфері інтелектуальної власності в Україні
  5.2. Напрями удосконалення нормативної бази публічного адміністрування у сфері інтелектуальної власності в Україні
  5.3. Напрями удосконалення інституційної бази публічного адміністрування у сфері інтелектуальної власності в Україні
  5.4. Напрями удосконалення інфраструктурної бази публічного адміністрування у сфері інтелектуальної власності в Україні
  Висновки до розділу 5
  ВИСНОВКИ
  СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

  Вітчизняний досвід та перспективи публічного адміністрування у сфері інтелектуальної власності