Кількість назв: 965
  ІТАЛІЙСЬКА САРАНА (ПРУС)
  КОНИК ЗЕЛЕНИЙ
  КАПУСТЯНКА ЗВИЧАЙНА (МЕДВЕДКА, ВОВЧОК)
  КОВАЛИК СМУГАСТИЙ
  ЛУЧНИЙ МЕТЕЛИК
  СТЕБЛОВИЙ (КУКУРУДЗЯНИЙ) МЕТЕЛИК
  МІДЛЯК ПІЩАНИЙ
  ПІВДЕННИЙ СІРИЙ (КУКУРУДЗЯНИЙ) ДОВГОНОСИК
  ЧОРНИЙ БУРЯКОВИЙ ДОВГОНОСИК
  СІТЧАСТИЙ СЛИЗНЯК
  СОВКА БАВОВНИКОВА
  СОВКА ГАММА
  СОВКА ЛЮЦЕРНОВА (ЛЬОНОВА)
  СОВКА ОЗИМА
  ЦВІРКУН СТЕПОВИЙ (ПОЛЬОВИЙ)
  ФЕНОЛОГІЧНІ СПОСТЕРЕЖЕННЯ ЗА РОЗВИТКОМ ШКІДНИКІВ
  Фенологічний календар розвитку звичайного павутинного кліща
  Фенологічний календар розвитку італійської сарани (пруса)
  Фенологічний календар розвитку коника зеленого
  Фенологічний календар розвитку капустянки звичайної(медведки, вовчка)
  Фенологічний календар розвитку ковалика смугастого
  Фенологічний календар розвитку лучного метелика
  Фенологічний календар розвитку стеблового (кукурудзяного) метелика
  Фенологічний календар розвитку мідляка піщаного
  Фенологічний календар розвитку південного сірого (кукурудзяного) довгоносика
  Фенологічний календар розвитку чорного бурякового довгоносика
  Фенологічний календар розвитку сітчастого слизняка
  Фенологічний календар розвитку совки бавовникової
  Фенологічний календар розвитку совки гамми
  Фенологічний календар розвитку совки люцернової (льонової)
  Фенологічний календар розвитку совки озимої
  Фенологічний календар розвитку цвіркуна степового (польового)
  АЛФАВІТНИЙ ПОКАЖЧИК УКРАЇНСЬКИХ НАЗВ БАГАТОЇДНИХ ШКІДНИКІВ
  АЛФАВІТНИЙ ПОКАЖЧИК РОСІЙСЬКИХ НАЗВ БАГАТОЇДНИХ ШКІДНИКІВ
  АЛФАВІТНИЙ ПОКАЖЧИК ЛАТИНСЬКИХ НАЗВ БАГАТОЇДНИХ ШКІДНИКІВ
  СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

  Морфологія, біологія багатоїдних шкідників та заходи боротьби з ними в адаптивних технологіях вирощування