Кількість назв: 940
  1.2. Сутність та структура адміністративно-правового механізму публічного управління у сфері використання природних ресурсів
  1.3. Нормативні засади публічного управління у сфері використання природних ресурсів та місце в них адміністративно-правового регулювання
  РОЗДІЛ 2. СУБ’ЄКТИ ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ У СФЕРІ ВИКОРИСТАННЯ ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ ТА ЇХ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВИЙ СТАТУС
  2.1. Система суб’єктів публічного управління у сфері використання природних ресурсів та її розвиток
  2.2. Поняття та структура адміністративно-правового статусу суб’єктів публічного управління у сфері використання природних ресурсів
  2.3. Участь громадськості в публічному управлінні у сфері використання природних ресурсів
  РОЗДІЛ 3. ФОРМИ ТА ЗМІСТ ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ У СФЕРІ ВИКОРИСТАННЯ ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ
  3.1. Завдання та функції публічного управління у сфері використання природних ресурсів
  3.2. Поняття та види форм публічного управління у сфері використання природних ресурсів
  3.3. Адміністративно-правові методи публічного управління у сфері використання природних ресурсів
  3.4. Адміністративна відповідальність за правопорушення у сфері використання природних ресурсів
  РОЗДІЛ 4. АДМІНІСТРАТИВНІ ПРОЦЕДУРИ У МЕХАНІЗМІ ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ У СФЕРІ ВИКОРИСТАННЯ ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ
  4.1. Сутність та види адміністративних проваджень у сфері використання природних ресурсів
  4.2. Дозвільно-ліцензійне провадження у сфері використання природних ресурсів
  4.3. Контрольно-наглядове провадження у сфері використання природних ресурсів
  4.4. Адміністративно-деліктне провадження у сфері використання природних ресурсів
  РОЗДІЛ 5. ШЛЯХИ УДОСКОНАЛЕННЯ ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ У СФЕРІ ВИКОРИСТАННЯ ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ В УКРАЇНІ ТА ЙОГО АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВИХ ЗАСАД
  5.1. Зарубіжний досвід публічного управління у сфері використання природних ресурсів та можливості його адаптації до правової системи України
  5.2. Напрямки розвитку нормативних засад публічного управління у сфері використання природних ресурсів
  5.3. Шляхи удосконалення змісту та процедур публічного управління у сфері використання природних ресурсів
  ВИСНОВКИ
  СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
  ДОДАТКИ

  Публічне управління у сфері використання природних ресурсів: адміністративно-правові засади