Кількість назв: 965
  ЖУЖЕЛИЦЯ ХЛІБНА МАЛА (ТУРУН ХЛІБНИЙ)
  ЗЕЛЕНООЧКА
  ЗЛАКОВА ЛИСТОВІЙКА
  КЛОП ШКІДЛИВА ЧЕРЕПАШКА
  ОПОМІЗА ПШЕНИЧНА
  П’ЯВИЦЯ ЗВИЧАЙНА (ЧЕРВОНОГРУДА)
  ПИЛЬЩИК (ТРАЧ) ХЛІБНИЙ ЗВИЧАЙНИЙ
  ПОЛІВКА ЗВИЧАЙНА
  ПОПЕЛИЦЯ ЗВИЧАЙНА ЗЛАКОВА
  ПШЕНИЧНА (ЧОРНА ЗЛАКОВА) МУХА
  ПШЕНИЧНИЙ ТРИПС
  ПШЕНИЧНИЙ ЧОТИРИНОГИЙ КЛІЩ
  СМУГАСТА ХЛІБНА БЛІШКА
  СОВКА ЗВИЧАЙНА ЗЕРНОВА
  СОВКА ПІВДЕННА СТЕБЛОВА
  ХЛІБНИЙ ЖУК-КУЗЬКА
  ЦИКАДКА ШЕСТИКРАПКОВА
  ФЕНОЛОГІЧНІ КАЛЕНДАРІ РОЗВИТКУ ШКІДНИКІВ
  Фенологічний календар розвитку гессенської мухи
  Фенологічний календар розвитку жужелиці хлібної малої
  Фенологічний календар розвитку зеленоочки
  Фенологічний календар розвитку злакової листовійки
  Фенологічний календар розвитку клопа шкідливої черепашки
  Фенологічний календар розвитку опомізи пшеничної
  Фенологічний календар розвитку п’явиці звичайної
  Фенологічний календар розвитку пильщика (трача) хлібного звичайного
  Фенологічний календар розвитку попелиці звичайної злакової
  Фенологічний календар розвитку пшеничної (чорної злакової) мухи
  Фенологічний календар розвитку пшеничного трипса
  Фенологічний календар розвитку пшеничного чотириногого кліща
  Фенологічний календар розвитку смугастої хлібної блішки
  Фенологічний календар розвитку совки звичайної зернової
  Фенологічний календар розвитку совки південної стеблової
  Фенологічний календар розвитку хлібного жука-кузьки
  Фенологічний календар розвитку цикадки шестикрапкової
  Про важливість інсектицидних обробок в період “прапорцевий лист-колосіння”
  Пристосованість шкідників до фаз вегетації пшениці озимої
  АЛФАВІТНИЙ ПОКАЖЧИК УКРАЇНСЬКИХ НАЗВ ШКІДНИКІВ ЗЕРНОВИХ КУЛЬТУР
  АЛФАВІТНИЙ ПОКАЖЧИК РОСІЙСЬКИХ НАЗВ ШКІДНИКІВ ЗЕРНОВИХ КУЛЬТ
  АЛФАВІТНИЙ ПОКАЖЧИК ЛАТИНСЬКИХ НАЗВ ШКІДНИКІВ ЗЕРНОВИХ КУЛЬТУР
  СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

  Морфологія, біологія шкідників зернових культур та заходи боротьби з ними в адаптивних технологіях вирощування