https://www.soils.org/sssagloss/)» та Cornell Soil Health Assessment Training Manual» (http://soilhealth.cals.cornell.edu/training-manual/)." >
Кількість назв: 965
    ПРИКЛАД НАПИСАННЯ НАУКОВОЇ СТАТТІ (British English) (відповідно до загальних вимог збірників, що входять до наукометричних баз даних Web of Science та Scopus)
    ПРИКЛАД НАПИСАННЯ НАУКОВОЇ СТАТТІ (American English) (відповідно до загальних вимог збірників, що входять до наукометричних баз даних Web of Science та Scopus)
    ПРИКЛАД ВИКОРИСТАННЯ ТЕРМІНОЛОГІЇ В НАУКОВІЙ ЛІТЕРАТУРІ
    СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

    Наукова термінологія в агрономії