Кількість назв: 949
  2. СТАН ҐРУНТОВИХ РЕСУРСІВ, ЗБЕРЕЖЕННЯ ТА ВІДТВОРЕННЯ ЇХ РОДЮЧОСТІ
  3. НАУКОВІ ЗАСАДИ РОЗВИТКУ СИСТЕМ ЗЕМЛЕРОБСТВА
  3.1. Сівозміни на неполивних землях
  3.2. Система обробітку ґрунту на неполивних землях
  3.3. Вплив систем обробітку ґрунту на вологозабезпечення та продуктивність неполивних земель
  3.4. Система удобрення на неполивних землях
  3.5. Наукові основи побудови сівозмін на зрошуваних землях
  3.5.1 Гідромодуль експериментальних сівозмін
  3.5.2. Продуктивність сівозмін
  3.6. Формування систем основного обробітку ґрунту на зрошуваних землях
  3.7. Біоенергетичні зрошувані агроекосистеми
  4. СТРАТЕГІЯ ВІДНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТКУ ЗРОШЕННЯ У ПІВДЕННОМУ РЕГІОНІ
  5. НАУКОВІ ЗАСАДИ РОЗВИТКУ РОСЛИННИЦТВА
  5.1. Наукові засади розвитку садівництва
  5.2. Наукові засади розвитку виноградарства
  5.3. Наукові засади розвитку овочівництва
  5.4. Наукові засади розвитку баштанництва
  5.5. Наукові засади розвитку рисівництва
  6. НАУКОВІ ЗАСАДИ РОЗВИТКУ ТВАРИННИЦТВА В ПІВДЕННОМУ РЕГІОНІ
  7. ІНВЕСТИЦІЙНА ПРИВАБЛИВІСТЬ ОРНИХ ЗЕМЕЛЬ ПІВДЕННОГО РЕГІОНУ
  8. ЕКОНОМІЧНІ ЗАСАДИ РОЗВИТКУ АГРАРНОГО СЕКТОРУ ПІВДЕННОГО РЕГІОНУ
  ЛІТЕРАТУРА

  Наукові засади розвитку аграрного сектора економіки південного регіону України