Кількість назв: 965
  1.2. Структурна модель дисципліни
  Розділ 2. Завдання та значення племінної роботи в зв’язку з інтенсифікацією тваринництва та фактори, що зумовлюють її
  2.1. Організаційна структура та завдання служби племінної роботи в Україні
  Розділ 3. Законодавчі акти і відомчі положення з племінної справи
  3.1. Основні положення закону України «Про племінне тваринництво»
  3.2. Відомчі положення з племінної справи
  Розділ 4. Автоматизація племінного обліку і управління селекційним процесом за допомогою ЕОМ
  4.1. Створення автоматизованих інформаційних систем у племінній роботі за допомогою ЕОМ
  4.2. Принципи збору, накопичення і обробки даних зоотехнічного і племінного обліку на ЕОМ
  4.2.1. Принципи племінного обліку на ЕОМ в молочному скотарстві
  4.2.2. Племінний облік у свинарстві за допомогою комп’ютерної програми «Акцент»
  4.2.3. Принципи складання планів племінної роботи для породи, популяції та окремих стад
  Розділ 5. Значення племінної справи в якісному удосконаленні тварин
  5.1. Генетичні основи селекції тварин
  5.2. Оцінка племінних тварин та підбір кращих генотипів
  5.3. Нетрадиційні методи оцінки
  5.4. Використання маркерних ознак для раннього прогнозування продуктивності та конституційної міцності
  5.5. Удосконалення техніки добору
  Розділ 6. Перспективи прискорення селекційної роботи з різними видами сільськогосподарських тварин
  6.1. Випробування і оцінка бугаїв-плідників в Україні та в провідних країнах Європи і США
  6.2. Оцінка препотентності бугаїв
  6.3. Організація оцінки плідників у племінному свинарстві
  6.3.1. Комбінований метод оцінки відгодівельних та м’ясних якостей у свинарстві
  6.4. Методи оцінки плідників за генотипом з використанням імуногенетичних тестів
  6.5. Використання біотехнологічних методів інтенсифікації селекційного процесу
  Розділ 7. Збереження, удосконалення та створення нових порід, типів, ліній сільськогосподарських тварин
  7.1. Методи створення нових порід, типів
  7.2. Розробка стандартів майбутньої породи
  7.3. Підбір базових господарств для виведення нової породи
  7.4. Підбір вихідних порід
  7.5. Роль інбридингу у відтворному схрещуванні
  7.6. Сучасні селекційні досягнення у племінному тваринництві (нові породи та типи сільськогосподарських тварин, що виведені в Україні)
  Розділ 8. Великомасштабна селекція у тваринництві
  8.1. Суть великомасштабної селекції
  8.2. Розробка і оптимізація програм великомасштабної селекції
  Розділ 9. Система великомасштабної селекції молочної худоби
  9.1. Організація оцінки, відбору і використання бугаїв-плідників
  9.2. Алгоритм і методика моделювання на ПЕОМ альтернативних варіантів програми селекції
  9.3. Роль бугаїв-лідерів порід у генетичному поліпшенні худоби
  Розділ 10. Система великомасштабної селекції у багатоплідному тваринництві
  10.1. Пірамідальна система великомасштабної селекції свиней
  10.2. Принципи великомасштабної селекції у птахівництві
  Розділ 11. Використання генетичних параметрів добору в селекції
  11.1. Генетичні параметри добору та їх визначення
  11.2. Оцінка селекційних ознак тварин за індексною системою
  11.3. Оцінка свиней за власною продуктивністю та якістю потомства методом контрольного вирощування та контрольної відгодівлі
  11.4. Сучасні варіанти родоводів. Побудова моделі класичного родоводу. Визначення коефіцієнту зростання гомозиготності
  Розділ 12. Положення про апробацію селекційних досягнень у тваринництві
  12.1. Вимоги до селекційних досягнень
  12.2. Порядок подання селекційних досягнень на апробацію
  Розділ 13. Положення про присвоєння відповідних статусів суб’єктам племінної справи у тваринництві та відповідність суб’єктів статусу племінного заводу, племінного репродуктора і племінного птахорепродуктора
  13.1. Загальні Положення щодо присвоєння відповідних статусів суб’єктам племінної справи у тваринництві
  13.2. Племінний (кінний) завод та племінний репродуктор
  13.3. Селекційний центр
  13.4. Підприємство (об’єднання) з племінної справи у тваринництві
  13.5. Заводська конюшня
  13.6. Контрольно-випробувальна станція
  13.7. Контрольно-випробувальна станція з птахівництва
  13.8. Іподром
  13.9. Трендепо
  13.10. Підприємство (лабораторія) генетичного контролю
  13.11. Підприємство (лабораторія) з трансплантації ембріонів
  13.12. Лабораторія оцінки якості тваринницької продукції
  Розділ 14. Порядок та вимоги щодо присвоєння відповідних статусів
  14.1. Порядок присвоєння відповідних статусів
  14.2. Використання суб’єктом племінної справи у тваринництві назви відповідного статусу
  14.3. Положення про відповідність суб’єктів племінної справи у тваринництві статусу племінного заводу, племінного репродуктора і племінного птахорепродуктора
  14.4. Вимоги, що визначають відповідність статусу племінного заводу і племінного репродуктора з розведення великої рогатої худоби
  14.5. Вимоги, що визначають відповідність статусу племінного заводу та племінного репродуктора із свинарства
  14.6. Вимоги, що визначають відповідність статусу племінного заводу та племінного репродуктора із вівчарства та козівництва
  14.7. Вимоги, що визначають відповідність статусу кінного заводу і племінного репродуктора з конярства
  14.8. Вимоги, що визначають відповідність статусу племінного заводу із птахівництва і племінного птахорепродуктора
  Розділ 15. Положення про племінне свідоцтво (сертифікат)
  15.1. Положення про племінне свідоцтво (сертифікат)
  15.2. Правила заповнення, порядок затвердження та видачі племінного свідоцтва (сертифіката)
  15.3. Основні положення щодо оформлення та порядку заповнення племінного свідоцтва (сертифіката)
  15.4. Заповнення племінного свідоцтва (сертифіката) великої рогатої худоби молочних та молочно-м’ясних порід
  15.5. Заповнення племінного свідоцтва (сертифіката) великої рогатої худоби м’ясних порід
  15.6. Племінне свідоцтво (сертифікат) свиней
  15.7. Племінне свідоцтво (сертифікат) овець
  15.8. Племінне свідоцтво (сертифікат) смушкових овець
  15.9. Племінне свідоцтво (сертифікат) коня
  15.10. Племінне свідоцтво (сертифікат) генетичних ресурсів птахівництва
  Розділ 16. Бонітування сільськогосподарських тварин
  16.1 Бонітування великої рогатої худоби
  16.2. Бонітування свиней
  16.3. Бонітування овець
  Контрольні запитання
  Використана література
  Додатки

  Організація племінної справи