Кількість назв: 940
  1.2. Загальна будова установок для переміщення рідини
  1.3. Види нагнітачів та основні їх параметри. Поняття про напірну характеристику нагнітача
  1.4. Основне рівняння насосної (вентиляторної) установки
  1.5. Характеристика зовнішньої мережі та параметри роботи установки
  Контрольні запитання
  2. ОСНОВНІ ПОЛОЖЕННЯ ТЕОРІЇ ЛОПАТЕВИХ МАШИН
  2.1. Загальні відомості про лопатеві машини та принцип їх дії
  2.2. Кінематика потоку в робочому колесі ідеальної відцентрової лопатевої машини
  2.3. Основне рівняння відцентрової лопатевої машини
  2.4. Подача та напірна характеристика ідеальної відцентрової лопатевої машини
  2.5. Види робочих коліс відцентрової лопатевої машини
  2.6. Вплив кількості лопатей у робочому колесі на роботу відцентрової лопатевої машини
  2.7. Урахування втрат напору в проточній частині лопатевої машини
  2.8. Втрати енергії при роботі відцентрової лопатевої машини та її коефіцієнт корисної дії
  2.9. Осьова лопатева машина та її робота
  Контрольні запитання
  3. ЗОВНІШНЯ МЕРЕЖА НАСОСНИХ І ВЕНТИЛЯТОРНИХ УСТАНОВОК
  3.1. Зовнішня мережа насосної установки та рівняння її характеристики
  3.2. Розрахунок і побудова характеристики розгалуженої мережі
  3.3. Зовнішня мережа вентиляторної установки та рівняння її характеристики
  3.4. Загальний порядок розрахунку трубопровідних мереж
  Контрольні запитання
  4. ПАРАМЕТРИЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЛОПАТ ЛОПАТЕВИХ МАШИН
  4.1. Експлуатаційні характеристики лопатевої машини та порядок визначення параметрів її роботи
  4.2. Номінальні параметри лопатевої машини та її робоча зона
  4.3. Безрозмірні (типові) характеристики лопатевих машин
  4.4. Закони подібності лопатевих маши машинн
  4.5. Закони пропорційності лопатевих машин і методика перерахунку напірної характеристики
  4.6. Методика визначення параметрів роботи нагнітальної установки в разі зміни частоти обертання вала лопатевої машини
  4.7. Швидкохідність лопатевих машин та їх класифікація
  Контрольні запитання
  5. СУМІСНА РОБОТА ЛОПАТЕВОЇ МАШИНИ ТА ЗОВНІШНЬОЇ МЕРЕЖІ
  5.1. Особливості роботи лопатевої машини на зовнішню
  5.2. Основні положення про сумісну роботу лопатевих машин
  5.3. Паралельна робота лопатевих машин
  5.4. Послідовна робота лопатевих машин
  5.5. Загальні відомості про стабільність роботи лопатевих машин
  Контрольні запитання
  6. ВІДЦЕНТРОВІ НАСОСИ
  6.1. Загальні відомості та класифікація
  6.2. Допустима висота всмоктування. Кавітація у відцентрових насосах
  6.3. Сили, що діють на ротор насоса, та їх урівноважування
  6.4. Основні конструктивні елементи відцентрових насосів
  6.5. Основні види відцентрових насосів
  6.5.1. Спіральні насоси
  6.5.2. Секційні насоси
  6.5.4. Вертикальні насоси
  6.5.5. Насоси для перекачування стічних вод і абразивних гідросумішей
  6.6. Умови нормальної експлуатації відцентрових насосів
  6.7. Регулювання подачі відцентрових насосів
  6.8. Перехідні режими роботи насосних установок
  6.8.1. Пускові режими роботи насосних установок
  6.8.2. Зупинка насоса
  6.9. Експлуатаційні випробування відцентрових насосів
  6.10. Характерні несправності відцентрових насосів та їх причини
  6.11. Загальний порядок розрахунку насосних установок
  Контрольні запитання
  7. ОСЬОВІ НАСОСИ
  Контрольні запитання
  8. ВИХРОВІ НАСОСИ
  8.1. Загальна будова та принцип дії
  8.2. Основні види, експлуатаційні властивості та область використання
  8.3. Конструкції вихрових насосів
  8.4. Відцентрово-вихрові насоси
  Контрольні запитання
  9. НАСОСИ ТЕРТЯ
  9.1. Струминні насоси
  9.2. Газліфти
  Контрольні запитання
  10. ВІДЦЕНТРОВІ ТА ОСЬОВІ ВЕНТИЛЯТОРИ
  10.1. Загальні положення
  10.2. Будова та характеристики відцентрових вентиляторів
  10.3. Основні види відцентрових вентиляторів та їх конструктивні особливості
  10.4. Будова та конструктивні особливості осьових вентиляторів
  Контрольні запитання
  11. КОМПРЕСОРИ
  11.1. Загальні положення
  11.2. Будова та принцип дії поршневого компресора
  11.3. Теоретичний процес поршневого компресора
  11.4. Фактичний робочий процес поршневого компресора
  11.5. Межі стискання газу в ступені поршневого компресора. Багатоступеневі компресори
  11.6. Класифікація та експлуатаційні особливості поршневих компресорів
  11.7. Ротаційні компресори
  11.8. Гвинтові компресори
  11.9. Водокільцеві компресори та вакуум-насоси
  11.10. Відцентрові компресори та газодувки
  Контрольні запитання
  СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ

  Гідравлічні та аеродинамічні машини