Кількість назв: 940
  Розділ 1 РЕЗИСТОРИ
  1.1. Загальні відомості
  1.2. Класифікація резисторів
  1.2.1. Лінійні резистори сталого опору
  1.2.2. Резистори змінного опору
  1.3. Нелінійні резистори
  1.3.1. Терморезистори
  1.3.2. Варистори
  1.3.3. Фоторезистори
  1.3.4. Тензорезистори
  1.3.5. Магніторезистори
  1.4. Резистори поверхневого монтажу (SMD)
  1.5. Основні електричні параметри і властивості резисторів
  Розділ 2 ЕЛЕКТРИЧНІ КОНДЕНСАТОРИ
  2.1. Загальні відомості
  2.2. Класифікація конденсаторів
  2.2.1. За видом діелектрика
  2.2.2. За можливістю зміни ємності
  2.2.3. За способом монтажу
  2.3. SMD конденсатори
  Розділ 3 ІНДУКТИВНІ КОМПОНЕНТИ
  3.1. Загальні відомості
  3.2. Котушки індуктивності
  3.3. Електричні дроселя
  3.4. Високочастотні і імпульсні трансформатори
  3.5. Основні параметри котушок індуктивності
  Розділ 4 НАПІВПРОВІДНИКОВІ ДІОДИ
  4.1. Випрямні діоди
  4.2. Високочастотні діоди
  4.3. Діоди Шотткі
  4.4. Імпульсні діоди
  4.5. Діоди Зенера
  4.6. Фотодіоди та світлодіоди
  4.7. Тунельні діоди та діоди Ганна
  4.8. Варикапи
  4.9. Магнітодіоди
  4.10. SMD діоди
  Розділ 5 ТРАНЗИСТОРИ
  5.1. Загальні відомості
  5.2. Біполярні транзистори
  5.2.1. Будова та принцип дії біполярного транзистора
  5.2.2. Класифікація біполярних транзисторів
  5.2.3. Режим роботи біполярного транзистора
  5.2.4. Основні параметри біполярного транзистора
  5.2.4. Схеми включення біполярних транзисторів
  5.3. Польові транзистори
  5.3.1. Будова та основні види польових транзисторів
  5.3.2. Статичні характеристики польового транзистора з керуючим р-n-переходом
  5.3.3. СІТ транзистори
  5.3.4. Польові транзистори з індукованим каналом
  5.4. Транзистори БТІЗ
  5.5. Фото і магнітотранзистори
  5.6. Цифрові транзистори
  5.7. SMD транзистори
  Розділ 6 ТИРИСТОРИ
  6.1. Загальні відомості
  6.2. Класифікація та умовні графічні позначення тиристорів
  6.3. Принцип роботи тиристорів
  6.4. Диністори
  6.5. Симістори
  6.6. Фототиристори та оптотиристори
  6.7. Мемристор
  Розділ 7 ЕЛЕКТРОВАКУУМНІ ПРИЛАДИ
  7.1. Загальні відомості
  7.2. Класифікація та призначення
  7.3. Газорозрядні ЕВП
  7.4. Принцип роботи електронних ламп
  7.5. Конструкція
  7.6. Позначення електронних ламп
  Розділ 8 ЛОГІЧНІ ЕЛЕМЕНТИ. АЛГЕБРА ЛОГІКИ
  8.1. Загальні відомості
  8.2. Транзисторний ключ
  8.3. Логічні елементи. Схеми логічних елементів
  8.4. Двійкові логічні операції з цифровими сигналами
  8.5. Закони алгебри логіки
  Частина 2 ЕЛЕКТРОННІ ПРИСТРОЇ
  Розділ 9 ПІДСИЛЮВАЧІ ЕЛЕКТРИЧНИХ СИГНАЛІВ
  9.1. Загальні відомості
  9.2. Класифікація підсилювачів електричних сигналів
  9.2.1. Однокаскадний підсилювач постійного струму
  9.2.2. Однокаскадний підсилювач змінного струму
  9.2.3. Диференційні підсилювачі
  9.2.4. Підсилювачі на польових транзисторах
  9.2.5. Підсилювачі потужності
  9.2.6. Багатокаскадні підсилювачі
  9.3. Зворотний зв’язок у підсилювачах
  Розділ 10 ОПЕРАЦІЙНІ ПІДСИЛЮВАЧІ
  10.1. Основні уявлення та визначення
  10.2. Інвертуючий підсилювач
  10.3. Неінвертуючий підсилювач
  10.4. Інтегруючий підсилювач
  10.5. Диференціюючий підсилювач
  10.6. Компаратор
  10.7. Підсилювач змінного струму на ОП
  10.8. Суматор із багатьма входами
  10.9. Масштабний підсилювач
  10.10. Логарифмічний підсилювач
  10.11. Стандартна схема операційного підсилювача
  Розділ 11 ДЖЕРЕЛА ЖИВЛЕННЯ
  11.1. Загальне уявлення
  11.2. Трансформатори
  11.2.1. Конструкція трансформаторів
  11.2.2. Спрощений розрахунок силових трансформаторів
  11.3. Некеровані однофазні випрямлячі
  11.3.1. Основні параметри некерованих випрямлячів
  11.3.2. Однонапівперіодний випрямляч
  11.3.3. Двонапівперіодний випрямляч
  11.3.4. Випрямлячі - помножувачі напруги
  11.4. Некеровані трифазні випрямлячі
  11.4.1. Схема Міткевича
  11.4.2. Схема Ларіонова
  11.5. Згладжувальні фільтри
  11.5.1. Ємнісні фільтри
  11.5.2. Індуктивні фільтри
  11.5.3. LC- та RС-фільтри
  11.5.4. Електронні фільтри
  11.6. Стабілізатори напруги
  11.6.1. Параметричний стабілізатор напруги
  11.6.2. Компенсаційні стабілізатори напруги
  11.6.3. Інтегральні стабілізатори напруги
  11.6.4. Імпульсні стабілізатори напруги
  11.6.5. Стабілізатори струму
  11.7. Керовані випрямлячі
  11.7.1. Керовані випрямлячі на тиристорах
  11.7.2. Трифазні керовані випрямлячі
  11.8. Інвертори
  11.8.1. Транзисторний інвертор з насичуванням трансформатора
  11.8.2. Однотактний транзисторний інвертор напруги
  11.8.3. Практична схема інвертора напруги
  11.9. Тиристорні інвертори
  11.9.1. Однофазні тиристорні інвертори
  11.9.2. Трифазний тиристорний інвертор
  Розділ 12 ЦИФРОВА ЕЛЕКТРОНІКА
  12.1. Загальні відомості та визначення
  12.2. Тригери на логічних елементах
  12.2.1. Асинхронний та синхронний RS-тригери
  12.2.2. Лічильний Т-тригер
  12.3. Лічильники імпульсів
  12.4. Регістри
  12.5. Дешифратори
  12.6. Мультиплексори
  12.7. Запам’ятовуючі пристрої
  12.8. Цифрові перетворювачі
  12.8.1. Цифро-аналогові перетворювачі
  12.8.2. Аналого-цифровий перетворювач
  12.9. Загальні відомості про інтегральні мікросхеми
  Розділ 13 ЕЛЕКТРОННІ ГЕНЕРАТОРИ
  13.1. Загальні відомості
  13.2. Принцип отримання незатухаючих гармонійних коливань
  13.3. LC-автогенератори
  13.4. RC-автогенератори
  13.5. Генератори імпульсів
  13.5.1. Мультивібратори на ОП
  13.5.2. Мультивібратори на логічних елементах
  13.5.3. Одновібратор на тригері
  13.5.4. Генератор трикутної форми
  13.5.5. Генератори лінійно-змінної напруги
  Розділ 14 ОСНОВИ МІКРОПРОЦЕСОРНОЇ ТЕХНІКИ
  14.1. Загальні відомості та визначення
  14.2. Система команд мікропроцесорів
  14.3. Організація та призначення шин
  14.4. Принципи побудови мікропроцесорних систем
  14.5. Подання чисел у мікропроцесорах
  14.6. Архітектура мікропроцесорів
  14.7. Багатоядерні процесори
  14.8. Загальні уявлення про мікроконтролери
  Розділ 15 НАДІЙНІСТЬ
  15.1. Базове поняття надійності
  15.2. Пошкодження та відмови. Класифікація відмов
  15.3. Надійність технічних об’єктів
  15.3.1. Показники надійності
  15.3.2. Підвищення надійності
  15.3.3. Основні фактори впливу на надійність
  15.4. Інтенсивність відмов
  15.5. Розрахунок надійності за експоненціальним розподілом
  ГЛОСАРІЙ
  СПИСОК ІНФОРМАЦІЙНИХ ДЖЕРЕЛ
  Додаток А КАТАЛОГ ДСТУ ЕЛЕКТРОННОГО СПРЯМУВАННЯ
  Додаток Б МАРКУВАННЯ РЕЗИСТОРІВ
  Додаток В ПОЗНАЧЕННЯ РЕЗИСТОРІВ НА ЕЛЕКТРИЧНИХ СХЕМАХ
  Додаток Г КОДУВАННЯ ПАРАМЕТРІВ КОНДЕНСАТОРІВ
  МАРКУВАННЯ КОНДЕНСАТОРІВ

  Електроніка і мікросхемотехніка