Кількість назв: 963
  1.1.2. Основні засади Закону України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності»
  1.1.3. Основні засади Положення про організацію роботи з охорони праці учасників навчально-виховного процесу в установах і навчальних закладах
  1.1.4. Основні засади Закону України «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення»
  1.1.5. Основні засади Закону України «Про об’єкти підвищеної небезпеки»
  1.1.6. Основні засади Закону України «Про колективні договори і угоди»
  1.1.7. Відповідальність за порушення нормативів охорони праці в аграрному ВНЗ
  1.1.8. Стандартизація працеохоронних документів в Україні та світі
  1.2. Положення про систему управління охороною праці в аграрному ВНЗ
  1.3. Положення про відділ охорони праці в аграрному ВНЗ
  1.4. Положення про комісію з питань охорони праці в аграрному ВНЗ
  1.5. Обов’язки з охорони праці посадових осіб аграрних ВНЗ та інших учасників навчально-виховного процесу
  1.5.1. Обов’язки з охорони праці ректора аграрного ВНЗ
  1.5.2. Обов’язки з охорони праці першого проректора аграрного ВНЗ
  1.5.3. Обов’язки з охорони праці проректора з питань навчальної і культурно-виховної роботи (начальника навчальної частини)
  1.5.4. Обов’язки з охорони праці проректора з питань наукової роботи (начальника науково-дослідної частини)
  1.5.5. Обов’язки з охорони праці проректора з питань адміністративно-господарської діяльності
  1.5.6. Обов’язки з охорони праці проректора-головного вченого секретаря
  1.5.7. Обов’язки з охорони праці директора відокремленого підрозділу аграрного ВНЗ (філії, навчального інституту, коледжу, технікуму)
  1.5.8. Обов’язки з охорони праці директора відокремленого підрозділу аграрного ВНЗ навчально-дослідного господарства (науково-дослідної станції)
  1.5.9. Обов’язки з охорони праці директора навчально-наукового інституту
  1.5.10. Обов’язки з охорони праці декана
  1.5.11. Обов’язки з охорони праці начальника навчально-виробничого центру охорони і безпеки
  1.5.12. Обов’язки з охорони праці заступника директора відокремленого підрозділу аграрного ВНЗ (філії, навчального інституту, коледжу, технікуму) з практичного навчання
  1.5.13. Обов’язки з охорони праці завідувача кафедри
  1.5.14. Обов’язки з охорони праці завідувача навчальної, навчально-наукової, навчально-науково-виробничої лабораторії (кабінету, навчально-виробничої майстерні тощо)
  1.5.15. Обов’язки з охорони праці науково-педагогічного працівника (куратора, вихователя)
  1.5.16. Обов’язки з охорони праці керівника науково-дослідної роботи (теми)
  1.5.17. Обов’язки з охорони праці головного інженера (головного енергетика, головного механіка) аграрного ВНЗ
  1.5.18. Обов’язки з охорони праці керівника виробничої дільниці (завідувача ферми, завідувача гаража, завідувача ремонтної майстерні тощо)
  1.5.19. Обов’язки з охорони праці майстра виробничого навчання
  1.5.20. Обов’язки з охорони праці головного бухгалтера (бухгалтера)
  1.5.21. Обов’язки з охорони праці начальника (інспектора) відділу кадрів
  Розділ 2. Організація навчання з охорони праці в аграрних ВНЗ
  2.1. Положення про проведення навчання й перевірку знань з питань охорони праці працівників аграрних ВНЗ
  2.2. Організація навчання з охорони праці студентів аграрних ВНЗ
  Розділ 3. Організаційні засади працеохоронної роботи у навчально-виховному процесі
  3.1. Перелік основних документів з охорони праці в аграрних ВНЗ
  3.2. Перелік робіт з підвищеною небезпекою, що можуть виконуватися в аграрних ВНЗ та на об’єктах проведення практик
  3.3. Положення про порядок розроблення інструкцій з охорони праці в аграрних ВНЗ
  3.4. Порядок проведення безперервного адміністративно-громадського контролю з охорони праці в підрозділах аграрних ВНЗ
  3.5. Порядок проведення атестації робочих місць за умовами праці
  Розділ 4. Порядок розслідування нещасних випадків, що сталися в аграрних ВНЗ
  4.1. Положення про порядок розслідування нещасних випадків, що сталися з працівниками аграрних ВНЗ
  4.2. Положення про порядок розслідування нещасних випадків, що сталися зі студентами аграрних ВНЗ
  Розділ 5. Організаційні аспекти системи пожежної безпеки в аграрних ВНЗ
  5.1. Перелік основних документів з пожежної безпеки в аграрних ВНЗ
  5.2. Положення про інструктажі, спеціальне навчання та перевірку знань з питань пожежної безпеки в аграрних ВНЗ
  5.3. Впровадження системи пожежної безпеки в аграрних ВНЗ
  Розділ 6. Організаційні засади електробезпеки в аграрних ВНЗ
  Розділ 7. Забезпечення санітарно-гігієнічних нормативів у навчально-виховному процесі
  7.1. Положення про порядок забезпечення учасників навчально-виховного процесу аграрного ВНЗ спецодягом та засобами індивідуального захисту
  7.2. Організація медичних оглядів учасників навчально-виховного процесу та інших працівників аграрних ВНЗ
  7.3. Організація роботи користувачів ПК
  Розділ 8. Забезпечення нормативів охорони праці під час практичного навчання в аграрних ВНЗ
  8.1. Інструкція про порядок призначення керівників практичного навчання студентів із числа головних спеціалістів ВП НДГ аграрних ВН
  8.2. Інструкція з проведення інструктажу з безпеки життєдіяльності та охорони праці для студентів та керівників навчальних і виробничих практик від аграрного ВНЗ
  8.3. Програма інструктажу з безпеки життєдіяльності для студентів та керівників навчальних і виробничих практик від аграрного ВНЗ
  8.4. Програма інструктажу з охорони праці для студентів та керівників навчальних і виробничих практик від аграрного ВНЗ
  8.5. Пам’ятка про порядок перебування студентів на практичному навчанні в навчально-дослідних господарствах аграрних ВНЗ
  8.6. Паспорти робочих місць практичного навчання у НДГ аграрних ВНЗ
  Список використаної літератури
  ДОДАТКИ
  Додаток 1
  Додаток 2

  Охорона праці в галузі: організаційні засади охорони праці у вищих аграрних закладах