Кількість назв: 940
  Розділ 2 ЛІНІЙНІ КОЛА ОДНОФАЗНОГО
  Розділ 3 ЕКВІВАЛЕНТНІ ПЕРЕТВОРЕННЯ В ЕЛЕКТРИЧНИХ КОЛАХ
  Розділ 4 МЕТОДИ РОЗРАХУНКУ ЕЛЕКТРИЧНИХ КІЛ
  Розділ 5 РЕЗОНАНСНІ ЯВИЩА
  Розділ 6 КОЛА З ІНДУКТИВНО-ЗВ’ЯЗАНИМИ ВІТКАМИ
  Розділ 7 ТРИФАЗНІ ЕЛЕКТРИЧНІ КОЛА
  Розділ 8 ЧОТИРИПОЛЮСНИКИ. ПРОСТІ ЕЛЕКТРИЧНІ ФІЛЬТРИ
  Розділ 9 ЕЛЕКТРИЧНІ КОЛА ЗА НЕСИНУСОЇДНИХ НАПРУГ І СТРУМІВ
  Розділ 10 КОЛА З РОЗПОДІЛЕНИМИ ПАРАМЕТРАМИ В УСТАЛЕНОМУ РЕЖИМІ
  Розділ 11 ЕЛЕМЕНТИ СИНТЕЗУ ЛІНІЙНИХ ДВОПОЛЮСНИКІВ
  Розділ 12 КЛАСИЧНИЙ МЕТОД РОЗРАХУНКУ ПЕРЕХІДНИХ ПРОЦЕСІВ В ЛІНІЙНИХ КОЛАХ
  Розділ 13 ОПЕРАТОРНИЙ МЕТОД РОЗРАХУНКУ ПЕРЕХІДНИХ ПРОЦЕСІВ В ЛІНІЙНИХ КОЛАХ
  Розділ 14 ВИКОРИСТАННЯ ПЕРЕХІДНИХ ТА ІМПУЛЬСНИХ ХАРАКТЕРИСТИК ДЛЯ РОЗРАХУНКУ ПЕРЕХІДНИХ ПРОЦЕСІВ
  Розділ 15 ПЕРЕХІДНІ ПРОЦЕСИ В ЕЛЕКТРИЧНИХ КОЛАХ З РОЗПОДІЛЕНИМИ ПАРАМЕТРАМИ
  ЛІТЕРАТУРА

  Теоретичні основи електротехніки. Задачі та приклади розрахунку лінійних електричних кіл