Кількість назв: 945
  2. ПОТЕНЦІАЛ ПРОДУКТИВНОСТІ ПШЕНИЦІ ОЗИМОЇ
  3. ГРУНТОВО-КЛІМАТИЧНІ УМОВИ РЕГІОНУ
  4. ФОРМУВАННЯ ПОСІВІВ ПШЕНИЦІ ОЗИМОЇ НА ПОЧАТКОВИХ ЕТАПАХ РОЗВИТКУ
  4.1. Посів як система агроценозу і фактор продуктивності
  4.2. Кращий тип рослин пшениці озимої
  4.3. Умови й механізми проростання насіння та отримання сходів
  4.4. Осіннє кущіння – основа продуктивності рослин
  5. ЗИМОСТІЙКІСТЬ РОСЛИН ТА ЇЇ ФОРМУВАННЯ
  5.1. Зимові пошкодження рослин і їх вплив на продуктивність посівів
  5.2. Весняні заморозки та їх вплив на посіви
  5.3. Механізми загартування рослин
  5.4.Вплив агроекологічних факторів на зимостійкість рослин
  5.5. Методи визначення життєздатності рослин під час зимівлі
  6. ВПЛИВ ПОСУХ І ВИСОКИХ ТЕМПЕРАТУР НА ПОСІВИПШЕНИЦІ
  6.1. Посухи й суховії та їх вплив на рослини
  6.2. Вплив високих температур на посіви пшениці
  6.3. Адаптація рослин до несприятливих умов вегетації
  7. ВОДОСПОЖИВАННЯ І ВОДОЗАБЕЗПЕЧЕНІСТЬ ПОСІВІВ
  7.1. Водоспоживання пшениці озимої
  7.2. Критичні періоди пшениці по відношенню до води
  7.3. Водний режим ґрунту на посівах пшениці
  8. ФОРМУВАННЯ НАДЗЕМНИХ ОРГАНІВ І КОРЕНЕВОЇ СИСТЕМИ ПШЕНИЦІ
  8.1. Коренева система і продуктивність пшениці
  8.2. Формування надземної маси рослин
  8.3. Формування фотосинтетичного апарату рослин
  8.4. Підвищення інтенсивності фотосинтезу рослин
  8.5. Поглинання та використання сонячної енергії посівами
  8.6. Погодні умови весни та їх вплив на ріст і розвиток рослин
  9. ФОРМУВАННЯ ЕЛЕМЕНТІВ ПРОДУКТИВНОСТІ ПШЕНИЦІ
  9.1. Елементи структури посіву та їх роль у формуванні врожаю
  9.2. Взаємозв’язки між елементами продуктивності
  9.3. Компенсаційні механізми формування елементів структури врожаю
  9.4. Синхронність органотворчих процесів та вирівняність посівів
  9.5. Оптимальна структура елементів продуктивності
  9.6. Формування продуктивного стеблостою посівів
  9.7. Формування колоса та його елементів
  9.8. Число зерен у колосі та їх формування
  9.9. Формування, налив і дозрівання зерна
  9.10. Накопичення поживних речовин у зернівках
  9.11. Відтік вуглеводів із вегетативних органів у зерно
  9.12. Переміщення азотистих речовин із вегетативних органів у зерно
  9.13. Транспорт асимілятів і донор-акцепторні відносини в рослинах
  10. ТЕХНОЛОГІЯ ВИРОЩУВАННЯ ПШЕНИЦІ ОЗИМОЇ НА НЕПОЛИВНИХ І ЗРОШУВАНИХ ЗЕМЛЯХ
  10.1. Розміщення пшениці озимої по попередниках
  10.2. Оптимізація способу обробітку ґрунту
  10.3. Добір сортів і насіння
  10.4. Строки сівби
  10.5. Норми висіву
  10.6. Розміщення рослин на площі
  10.7. Глибина загортання насіння
  10.8. Оптимізація мінерального живлення пшениці озимої
  10.8.1. Елементи живлення пшениці та їх роль
  10.8.2. Механізми поглинання і транспорту елементів живлення
  10.8.3. Споживання елементів живлення пшеницею
  10.8.4. Використання поживних речовин з ґрунту і добрив
  10.8.5. Вплив мінеральних добрив на продуктивність пшениці
  10.8.6. Визначення оптимальних доз добрив
  10.8.7. Строки внесення добрив
  10.8.8. Підживлення посівів
  10.8.9. Удобрення пшениці озимої на зрошуваних землях
  10.8.10. Застосування добрив на пшениці твердій озимій
  10.8.11. Застосування азотфіксуючих бактерій
  10.8.12. Застосування регуляторів росту рослин
  10.9. Захист рослин пшениці озимої
  10.9.1.Боротьба з бур’янами
  10.9.2. Захист від хвороб
  10.9.3. Захист від шкідників
  10.9.4.Комплексний захист посівів
  10.10. Оптимізація режиму зрошення пшениці озимої
  10.10.1. Режим зрошення пшениці м’якої озимої
  10.10.2. Режим зрошення пшениці твердої
  10.10.3. Методи визначення строків проведення поливів
  10.11. Взаємозв’язки різних факторів у технологічній системі
  10.12. Формування високоякісного зерна
  10.12.1.Вимоги до якості зерна
  10.12.2. Вплив агротехнічних заходів на якість зерна
  10.13. Збирання врожаю
  10.14. Економічна ефективність вирощування пшениці
  СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

  Пшениця озима на півдні України