Кількість назв: 965
  1.2. Розвиток рисосіяння в Україні
  1.3. Біологічні особливості культури рису
  1.4. Сорти рису
  1.5. Рисові бур’яни
  1.6. Рисові сівозміни
  1.7. Агротехніка вирощування рису
  1.8. Способи вирощування рису
  1.9. Режими зрошення рису
  Запитання для самоконтролю
  2. ПРИРОДНО-КЛІМАТИЧНІ УМОВИ РОЗТАШУВАННЯ РИСОВИХ СИСТЕМ УКРАЇНИ
  2.1. Природно-кліматичні умови
  2.2. Особливості розташування рисових систем в Україні
  Запитання для самоконтролю
  3. КОНСТРУКЦІЇ РИСОВИХ ЗРОШУВАЛЬНИХ СИСТЕМ
  3.1. Класифікація рисових зрошувальних систем
  3.2. Відкрита рисова зрошувальна система
  3.3. Зрошувальна і дренажно-скидна мережа відкритої рисової системи
  3.4. Гідротехнічні споруди на відкритій мережі
  3.5. Закрита рисова зрошувальна система
  3.6. Зрошувальна мережа закритої рисової системи
  3.7. Дренажно-скидна мережа закритої рисової системи
  3.8. Гідротехнічні споруди на закритій мережі
  3.9. Насосні станції рисових систем
  3.10. Дороги і лісосмуги
  Запитання для самоконтролю
  4. ПРОЕКТУВАННЯ РИСОВОЇ ЗРОШУВАЛЬНОЇ СИСТЕМИ НА ПЛАНІ
  4.1. Основні принципи та послідовність проектування рисової зрошувальної системи на плані
  4.2. Обґрунтування параметрів дренажно-скидної мережі
  4.3. Проектування планування поверхні рисових полів
  Запитання для самоконтролю
  5. ВОДОГОСПОДАРСЬКІ РОЗРАХУНКИ
  5.1. Водний і сольовий баланси
  5.2. Зрошувальна норма рису та її визначення
  5.3. Режим зрошення рисової сівозміни
  Запитання для самоконтролю
  6. РОЗРАХУНКИ ПАРАМЕТРІВ ЕЛЕМЕНТІВ РИСОВОЇ СИСТЕМИ
  6.1. Визначення розрахункових витрат зрошувальної та дренажно-скидної мереж
  6.2. Гідравлічні розрахунки зрошувальної та дренажно-скидної мереж
  Запитання для самоконтролю
  7. БУДІВНИЦТВО РИСОВОЇ ЗРОШУВАЛЬНОЇ СИСТЕМИ
  7.1. Винесення проекту в натуру
  7.2. Виконання планувальних робіт
  7.3. Будівництво каналів зрошувальних систем
  7.4. Будівництво закритих напірних зрошувальних трубопроводів
  7.5. Захист трубопроводів від корозії
  7.6. Будівництво дренажно-скидної мережі
  7.7. Організація і виконання робіт при монтажі збірних гідротехнічних споруд
  Запитання для самоконтролю
  8. РЕКОНСТРУКЦІЯ РИСОВИХ ЗРОШУВАЛЬНИХ СИСТЕМ
  8.1. Обґрунтування необхідності реконструкції рисових систем
  8.2. Технологія реконструкції поливних карт
  8.3. Технологія демонтажу конструкцій
  8.4. Ремонт гідроізоляції
  8.5. Монтаж збірних конструкцій при реконструкції або капітальному ремонті споруд
  8.6. Безтраншейні технології відновлення закритих водопровідних і дренажно-скидних мереж
  Запитання для самоконтролю
  9. ОРГАНІЗАЦІЯ ЕКСПЛУАТАЦІЇ РИСОВИХ СИСТЕМ
  9.1. Особливості експлуатації рисових зрошувальних систем
  9.2. Обов’язки поливальника рису
  9.3. Обов’язки бригадира-рисівника
  9.4. Водокористування на рисових системах
  9.5. Техніка поливу
  9.6. Догляд за рисовою системою
  9.7. Експлуатаційне планування
  9.8. Виробничі спостереження та дослідження
  9.9. Автоматизація рисових зрошувальних систем
  9.10. Еколого-меліоративний моніторинг на рисових зрошувальних системах
  Запитання для самоконтролю
  10. ЗАХОДИ З ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ РИСОВИХ ЗРОШУВАЛЬНИХ СИСТЕМ
  10.1. Удосконалення режимів і технології зрошення рису та супутніх культур
  10.2. Використання дренажно-скидних вод рисових систем для зрошення
  10.3. Глибоке розпушення ґрунтів рисових систем
  10.4. Промивка засолених земель рисових систем
  10.5. Удосконалення конструкцій рисових систем та інтенсифікація роботи дренажу
  10.6. Захист дренажно-скидних каналів від деформацій їхнього русла
  10.7. Оптимізація роботи насосних станцій
  10.8. Нормування водо- та енергокористування на рисових зрошувальних системах
  Запитання для самоконтролю
  11. ЕКОЛОГО-ЕКОНОМІЧНА ЕФЕКТИВНІСТЬ РИСОСІЯННЯ
  11.1. Загальні принципи визначення економічної ефективності
  11.2. Ефективність інвестицій у рисосіяння
  11.3. Еколого-економічне обґрунтування та інвестиційне оцінювання доцільності проекту реконструкції рисових зрошувальних систем
  11.4. Обгрунтування етапності виконання реконструкції рисових систем на основі динамічного програмування економічних процесів
  11.5. Узгодження екологічних та економічних інтересів у зоні рисосіяння
  Запитання для самоконтролю
  ТЕРМІНОЛОГІЧНИЙ СЛОВНИК
  ЛІТЕРАТУРА
  АЛФАВІТНИЙ ПОКАЖЧИК АВТОРІВ

  Рисові зрошувальні системи