Кількість назв: 940
  1.3. Дифузія
  1.4. Плавлення, кристалізація та поліморфізм
  1.5. Властивості металів
  ГЛАВА 2. ТЕОРІЯ СПЛАВІВ
  2.1. Основні поняття
  2.2. Діаграми стану сплавів
  2.4. Діаграма стану сплавів заліза з вуглецем
  ГЛАВА 3. ВУГЛЕЦЕВІ СТАЛІ ТА ЧАВУНИ
  3.1. Класифікація, маркування та використання вуглецевих сталей
  3.2. Класифікація, маркування та використання чавунів
  3.3. Маркування сталей і чавунів у зарубіжних країнах
  ГЛАВА 4.ОСНОВИ ТЕРМЫЧНОЇ ОБРОБОТКИ
  4.1. Загальні положення
  4.2. Класифікація видів термічної обробки
  4.3. Зв'язок між типом діаграми стану та термічної обробкою
  ГЛАВА 5. ФАЗОВІ ПЕРЕТВОРЕННЯ ПРИ ТЕРМІЧНІЙ ОБРОБЦІ СТАЛЕЙ
  5.1. Перетворення при нагріванні
  5.2. Ріст зерен при нагріванні
  5.3. Перетворення при охолодженні витримці при постійній температурі
  5.4. Перетворення при безперервному охолодженні
  5.5. Перетворення при відпуску та старінні
  5.6. Відпускна крихкість сталі
  ГЛАВА 6. ТЕХНОЛОГІЯ ТЕРМІЧНОЇ ОБРОБКИ СТАЛЕЙ І ЧАВУНІВ
  6.1. Відпал і нормалізація вуглецевих сталей
  6.2. Гартування вуглецевих сталей
  6.3. Відпуск вуглецевих сталей
  6.4. Термомеханічна обробка сталі
  6.5. Термічна обробка чавунів.
  ГЛАВА 7. ПОВЕРХНЕВЕ ЗМІЦНЕННЯ
  7.1. Поверхневе гартування
  7.2. Хіміко – термічна обробка сталі та чавуну
  7.3. Зміцнення поверхні пластичним деформуванням
  ГЛАВА 8. ЛЕГОВАНІ СТАЛІ ТА СПЛАВИ
  8.1. Теорія легування
  8.2. Класифікація та маркування легованих сталей та чавунів
  8.3. Особливості термічної обробки легованих сталей та сплавів
  ГЛАВА 9. КОЛЬОРОВІ МЕТАЛИ ТА ЇХ СПЛАВИ
  9.1. Мідь та її сплави
  9.2. Алюміній та його сплави
  9.3. Магній та його сплави
  9.4. Титан та його сплави
  9.5. Цинк та його використання
  9.6. Свинець та його використання
  9.7. Припої
  9.8. Підшипникові (антифрикційні) сплави
  ГЛАВА 10. СПЛАВИ З ОСОБЛИВИМИ ВЛАСТИВОСТЯМИ
  10.1. Корозійностійкі сплави
  10.2. Жаростійкі та жароміцні сталі та сплави
  10.3. Сплави з високим електроопором і низьким коефіцієнтом лінійного розширення
  10.4. Високоміцні сталі
  10.5. Зносостійкі сплави
  10.6. Магнітні сталі та сплави
  10.7. Аморфні матеріали
  10.8. Матеріали з пам’яттю форми
  10.9. Композиційні та біметалеві матеріали
  ГЛАВА 11. КОМП’ЮТЕРНЕ МЕТАЛОЗНАВСТВО
  11.1 Основи комп’ютерного металознавства
  11.2. Вивчення структури металів і сплавів за допомогою комп’ютера
  11.3. Моделювання та вивчення властивостей металів за допомогою комп’ютера
  ГЛАВА 12. ПОЛІМЕРИ ТА ПЛАСТМАСИ
  12.1. Структура полімерів
  12.2. Класифікація полімерів
  12.3. Властивості полімерних матеріалів
  12.4. Технологія отримання полімерів
  12.5. Основні компоненти пластмасс
  12.6. Класифікація та властивості пластмас
  ГЛАВА 13. ГУМА
  13.1. Загальні положення
  13.2. Склад гум
  13.3. Властивості гум
  13.4. Класифікація та застосування гум
  13.5. Технологічні процеси виготовлення гумових виробів
  ГЛАВА 14. ДЕРЕВИНА
  14.1. Будова деревини
  14.2. Властивості деревини
  14.3. Застосування деревини
  ГЛАВА 15. КЛЕЄВІ МАТЕРІАЛИ
  15.1. Загальні положення
  15.2. Склад і класифікація клеїв
  ГЛАВА 16. НЕОРГАНІЧНЕ СКЛО, ЛАКОФАРБОВІ ТА ЕЛЕКТРОІЗОЛЯЦІЙНІ МАТЕРІАЛИ
  16.1. Неорганічне скло
  16.2. Лакофарбові матеріали.
  16.3. Електроізоляційні матеріали
  ГЛАВА 17. МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ СТРУКТУРИ ТА ВЛАСТИВОСТЕЙ МАТЕРІАЛІВ
  17.1. Макро - та мікроструктурний аналіз
  17.2. Оптична та електронна мікроскопія
  17.3. Рентгеноструктурний метод дослідження структури
  17.4. Оже – спектроскопія
  17.5. Ділатометричний аналіз
  17.6. Магнітний метод дослідження структури металів
  17.7. Метод внутрішнього тертя
  17.8. Метод термоелектрорушійних сил (т.е.р.с.)
  Питання для самоконтролю
  Література
  ДОДАТКИ
  Додаток І. Хімічний склад та маркування сплавів зарубіжних країн
  Додаток ІI. Режими термічної обробки сплавів
  Додаток ІII. Склад травників та режими травлення структури
  Додаток ІV. Еталони структур сталей і чавунів
  Додаток ІV.2. Еталони структур нелегованого і низьколегованого чавуна в литому і термообробленому стані (ГОСТ3443-87)
  Додаток ІV.3. Еталони твердості, прогартованості та структур вуглецевої інструментальної сталі (ГОСТ1435 ГОСТ1435-99).
  Додаток ІV.4. Еталон твердості і структур легованої інструментальної сталі (ГОСТ5950-2000)

  Матеріалознавство