Кількість назв: 965
  Розділ 2. БОТАНІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ГРЕЧКИ
  Розділ 3. БІОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ГРЕЧКИ
  3.1. Вимоги до температури
  3.2. Вимоги до вологи
  3.3. Вимоги до грунту
  Розділ 4. ХВОРОБИ ТА ШКІДНИКИ КУЛЬТУРИ ГРЕЧКИ, ОСОБЛИВОСТІ ЇХ ПРОЯВУ
  4.1. Хвороби гречки
  Несправжня борошниста роса гречки (пероноспороз)
  Сіра гниль. Botrytis cinerea Fr.
  Аскохітоз. Ascochyta fagopyri Bres
  Бактеріоз. Pseudomonas syringae (van Hall) Voung et al
  Фітофтороз. Phytophthora parasitica Dastur (Ph. fagopyri Takimoto)
  Філостиктоз. Phyllosticta polygonorum Sacc
  Церкоспороз. Cercospora fagopyri Abramov
  4.2. Вірусні хвороби гречки
  Вірусний опік гречки
  Мозаїка. Cucumis mosaic vims
  4.3. Виявляння ознак захворювання рослини гречки за фазами розвитку
  Розділ 5. ШКІДНИКИ КУЛЬТУРИ ГРЕЧКИ
  Блішка смугаста хлібна. Phyllotreta vittula Т.
  Довгоносик комірний. Calandra granaria L.
  Довгоносик рисовий. Sitophilus oryzae L.
  Жyжелиця мaлa (звичaйнa) xлiбнa. Zabrus tenebrioides G.
  Жyки хлiбнi, Жук-кузька, Жук-крестоносец, Жук-крастун: Anisoplia austriaca H., A. agricola Poda., A. segetum Herbst
  Зеленоочка. Chlorops pumilions Bjerk
  Клоп-черепашка. Eurygasteг integriceps Put
  Клоп гостроголовий. Aelia acuminata L.
  Клоп маврський. Eurygaster maura L.
  Кобилка хрестова. Dociostaurus brevicolis Ev.
  Ковалик смугастий. Agriotes liпeatus L.
  Капустянка, або вовчок. Gryllotalpa gryllofalpa L.
  Кравчик, або головач. Zethrus apterus Laxm
  Миша польова. Mus agrarius Pall
  Міль зернова. Sitotroga cerealella Oliv
  Муха гессенська. Mayetiola destгиctoг S.
  Муха шведська. Оscinella frit L., О. pusilla Mg.
  Прус італійський. Calliptamus italicus L.
  Пильщик хлібний. Cephus pygmaeus L.
  Попелиця велика злакова безкрила. Sitobion avenae F.
  П’явиця червоногруда. Оulema melanopus L.
  Сарана марокська. Dociostaurus maroccanus Thunb
  Сарана перелітна (азіатська). Locusta migratoria L.
  Совка зернова звичайна. Hadena basilinea Schiff
  Совка озима. Scotia segetum Schiff
  Совка-гамма. Autographa gamma L.
  Точильник хлібний. Stegobium paniceum L.
  Трипс житній. Limothrips denticornis Hal.
  Трипс пшеничний. Haplthrips tritici Kurd
  Хрущак борошняний. Tribolium confusum Du
  Хрущак малий. Tribolium confusum Duv
  Цикадка смугаста. Psammotettix striatus L.
  Цикадка шестикрапкова. (Macrosteles laevis Tib.)
  Розділ 6. ЗАХОДИ БОРОТЬБИ ЗІ ШКІДНИКАМИ ТА ХВОРОБАМИ ГРЕЧКИ
  Розділ 7. ТЕХНОЛОГІЯ ВИРОЩУВАННЯ
  7.1. Місце гречки у сівозміні
  7.2. Обробіток грунту
  7.3. Добрива
  7.4. Строки сівби
  7.5. Способи сівби і норми висіву
  7.6. Збирання врожаю
  7.7. Сорти
  Розділ 8. ЗАКОНОДАВЧІ АКТИ, ЩО РЕГЛАМЕНТУЮТЬ РОБОТУ З ПЕСТИЦИДАМИ, ГЕРБІЦИДАМИ ТА ІНШИМИ ЗАСОБАМИ ЗАХИСТУ РОСЛИН
  ЗАКОН УКРАЇНИ "Про захист рослин"
  ЗАКОН УКРАЇНИ ПРО ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО ЗАКОНУ УКРАЇНИ "Прозахист рослин"
  ЗАКОН УКРАЇНИ "Про пестициди і агрохімікати"
  МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ. "Транспортування, зберігання та застосування пестицидів у народному господарстві Державні санітарні правила ДСП 8.8.1.2.001-98"
  ДОДАТКИ
  ЛІТЕРАТУРА

  Хвороби та шкідники культури гречки