Кількість назв: 940
  РОЗДІЛ ІV. ОСНОВНІ ВИМОГИ ДО ЗМІСТУ РОБОТИ ВІДПОВІДНО ДО СТРУКТУРИ
  РОЗДІЛ V. ОРГАНІЗАЦІЯ ВИКОНАННЯ ТА ДОПУСКУ МАГІСТЕРСЬКОЇ РОБОТИ ДО ЗАХИСТУ
  РОЗДІЛ VI. ЗАХИСТ МАГІСТЕРСЬКОЇ РОБОТИ
  ЗАКОН УКРАЇНИ «ПРО ОСВІТУ»
  ДОДАТКИ
  Додаток А
  Додаток Б
  Додаток В
  Додаток Г
  Додаток Д
  Додаток Е
  Додаток Ж
  Додаток З
  Додаток І

  Магістерська робота: методика написання та захисту