Кількість назв: 940
  1.2. Роль наукометричних баз даних у розвитку дослідницьких університетів
  1.3. Наукова робота студентів у дослідницьких ВНЗ
  РОЗДІЛ 2. Класифікація наукометричних баз даних
  2.1. Загальна класифікація
  2.2. Глобальні наукометричні бази даних
  2.3. Локальні наукометрічні бази даних
  2.4 Наукометричні бази даних України
  РОЗДІЛ 3. Практичні аспекти наукометричних баз даних
  3.1. Основні вимоги щодо використання наукометричних баз даних
  3.2. Практична наукометрія
  3.2.1. Розрахунки основних наукометричних показників
  3.2.2. Алгоритм пошуку інформації у базах даних
  3.3. Рекомендації щодо підготовки публікацій у цитованих виданнях
  3.3.1. Оформлення електронних публікацій
  3.3.2. Журнали, рекомендовані за галузями науки та знань
  ВИКОРИСТАНА ЛІТЕРАТУРА
  ДОДАТКИ

  Путівник у прикладну наукометрію