Кількість назв: 940
  1.2. Технологія сухого способу виробництва
  1.2.1. Пічний агрегат сухого способу виробництва
  1.2.2. Обертова піч сухого способу виробництва. Опис роботи пічного агрегату
  Розділ 2. ВИРОБНИЦТВО ЦЕГЛИ
  2.1. Технології виробництва керамічної цегли
  2.1.1. Технологія виробництва керамічної цегли методом напівсухого пресування
  2.1.2. Технологія виробництва керамічної цегли методом жорсткого пластичного формування
  2.1.3. Печі для випалювання керамічної цегли
  2.1.3.1. Кільцеві печі
  2.1.3.2. Тунельні печі
  2.1.3.2.1. Розрахунок розмірів і продуктивності тунельної печі
  2.1.3.2.2. Питомі витрати тепла та палива на випал цегли
  2.1.3.2.3. Тепловий баланс
  2.1.4. Технологія силікатної цегли
  2.1.4.1. Автоклав
  Розділ 3. ВИРОБНИЦТВО БЕТОННИХ ВИРОБІВ
  3.1. Технологія виробництва блоків з конструкційного бетону на основі цементу та природних чи техногенних заповнювачів
  3.2. Технологія виробництва ніздрюватого бетону
  3.2.1. Технологія виробництва пінобетону
  3.2.2. Технологія виробництва газобетону
  3.3. Установки для тепловологісної обробки бетонних, залізобетонних та силікатних виробів
  3.3.1. Ямна пропарювальна камера
  3.3.1.1. Тепловий баланс (кДж/цикл)
  3.3.2. Термоформи
  3.3.3. Щілинна пропарювальна камера
  Розділ 4. ВИРОБНИЦТВО ГІПСОВИХ В’ЯЖУЧИХ
  4.1. Процес дегідратації двогідрату сульфату кальцію
  4.2. Технологічні схеми та обладнання
  4.3. Питома витрата умовного палива на випалення гіпсу
  Розділ 5. ВИРОБНИЦТВО ВАПНА
  5.1. Шахтна піч
  5.2. Визначення затрат теплової енергії
  5.2.1. Матеріальний баланс
  5.2.2. Розрахунок часу випалу
  5.2.3. Розрахунок конструктивних розмірів шахтної печі
  5.2.4. Розрахунок горіння природного газу
  5.2.5. Тепловий баланс печі
  5.2.6. Розрахунок питомих витрат тепла та палива
  СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ЛІТЕРАТУРНИХ ДЖЕРЕЛ

  Енергозбереження та екологія виробництва будівельних матеріалів