Кількість назв: 940
  1.2. Затоплення та підтоплення територій
  1.3. Негативні наслідки затоплення територій
  1.4. Негативні наслідки підтоплення територій
  1.5. Історія інженерного захисту від шкідливої дії води
  1.6. Сучасний стан та перспективи інженерного захистутериторій
  КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ
  2. ПРИРОДНІ УМОВИ ТЕРИТОРІЙ З ПРОЯВАМИ ШКІДЛИВОЇ ДІЇ ВОДИ
  2.1. Основні осередки розвитку затоплення та підтоплення територій в Україні
  2.2. Фізико-географічна характеристика Карпат
  2.3. Фізико-географічна характеристика Полісся
  2.4. Фізико-географічна характеристика Придунав’я
  2.5. Фізико-географічна характеристика Придніпров’я
  КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ
  3. ХАРАКТЕРИСТИКА ГІРСЬКИХ РІЧОК КАРПАТ
  3.1. Гідрографічна характеристика Карпат
  3.2. Характеристика русел гірських річок
  3.3. Гідрологічний режим річок
  3.4. Умови формування паводків та повеней
  3.5. Розрахункові витрати річок
  КОНТРОЛЬНІ ЗАПИТАННЯ
  4. ПРИЧИНИ ЗАТОПЛЕННЯ І ПІДТОПЛЕННЯ ТЕРИТОРІЙ
  4.1. Виникнення паводків та повеней
  4.2. Вплив лісів на формування паводків
  4.3. Причини підтоплення територій
  4.4. Методи захисту території від затоплення та підтоплення
  4.5. Визначення класу споруд та класу наслідків (відповідальності) протипаводкових об’єктів
  КОНТРОЛЬНІ ЗАПИТАННЯ
  5. ОБВАЛУВАННЯ НАСЕЛЕНИХ ПУНКТІВ ТА СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ УГІДЬ
  5.1. Види обвалування територій та проектування захисних дамб на плані
  5.2. Види дамб та типи їх поперечного перерізу
  5.3. Конструкції дамб
  5.4. Розміри поперечного перерізу дамб
  5.5. Захист основи дамб від розмиву
  5.6. Захист укосів дамб від розмиву
  5.7. Конструкції основних видів кріплення
  5.8. Проектування кріплення укосів дамб
  5.9. Гідротехнічні споруди на дамбах
  КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ
  6. РЕГУЛЮВАННЯ РУСЕЛ РІЧОК
  6.1. Деформація русел річок
  6.2. Методи регулювання русел річок
  6.3. Випрямлення русел річок
  6.4. Проектування прокопу
  6.5. Поглиблення і розширення русел
  6.6. Оснащення русел регуляційними спорудами
  6.7. Проектування регуляційних споруд
  6.8. Проектування напівзагат
  6.9. Конструкції берегоукріплювальних споруд
  КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ
  7. РЕГУЛЮВАННЯ СТОКУ РІЧОК
  7.1. Перекидання стоку річок
  7.2. Водосховища для регулювання стоку
  7.3. Трансформація паводкового стоку
  7.4. Протипаводкові ємності
  7.5. Протипаводкові польдери
  КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ
  8. УПРАВЛІННЯ ПРОХОДЖЕННЯМ ПАВОДКІВ
  8.1. Необхідність та принципи управління проходженням паводків
  8.2. Системне управління проходженням паводків
  8.3. Автоматизовані інформаційно-вимірювальні системи для управління проходженням паводків
  8.4. Моделювання та прогнозування паводків
  КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ
  9. ІНЖЕНЕРНИЙ ЗАХИСТ ТЕРИТОРІЙ ВІД ЕКЗОГЕННИХ ПРОЦЕСІВ
  9.1. Причини виникнення зсувів
  9.2. Протизсувні заходи і споруди
  9.3. Причини виникнення та характеристика селевих потоків
  9.4. Методи захисту від селевих потоків
  9.5. Типи водної ерозії та причини її виникнення
  9.6. Інженерний захист ґрунтів від ерозії
  9.7. Протиерозійні заходи на гірських територіях
  КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ
  10. ІНЖЕНЕРНІ МЕТОДИ ЗАХИСТУ ТЕРИТОРІЙ ВІД ПІДТОПЛЕННЯ ҐРУНТОВИМИ ВОДАМИ
  10.1. Прогнозування водного режиму зрошуваних територій
  10.2. Види і конструкції дренажу на зрошуваних територіях
  10.3. Проектування горизонтального дренажу на зрошуваних територіях
  10.4. Проектування вертикального дренажу на зрошуваних територіях
  10.5. Прогнозування підпору ґрунтових вод з водосховищ
  10.6. Проектування горизонтального берегового дренажу
  10.7. Проектування вертикального берегового дренажу
  10.8. Проектування головного дренажу
  КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ
  11. ІНЖЕНЕРНІ МЕТОДИ ЗАХИСТУ ЗАБУДОВАНИХ ТЕРИТОРІЙ ВІД ПІДТОПЛЕННЯ ҐРУНТОВИМИ ВОДАМИ
  11.1. Види дренажу на забудованих територіях
  11.2. Конструкції дренажу на забудованих територіях
  11.3. Проектування дренажу в населених пунктах
  КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ
  12. ІНЖЕНЕРНІ МЕТОДИ ЗАХИСТУ ПРОМИСЛОВИХ ТА ЦИВІЛЬНИХ ОБ’ЄКТІВ ВІД ПІДТОПЛЕННЯ ҐРУНТОВИМИ ВОДАМИ
  12.1. Види і конструкції дренажу
  12.2. Проектування дренажу для захисту об’єктів
  12.3. Водопониження на будівельних об’єктах
  12.4.Спеціальні види осушення
  КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ
  13. РЕКУЛЬТИВАЦІЯ ПОРУШЕНИХ ЗЕМЕЛЬ
  13.1. Загальні відомості про рекультивацію земель
  13.2. Порушені землі як об'єкт рекультивації
  13.3. Напрями рекультивації
  13.4. Етапи рекультивації
  13.5. Методичні вказівки до виконання практичних занять
  13.5.1. Оцінка екологічного стану порушених територій
  13.5.2. Розробка технічних умов і завдання на розробку проекту рекультивації земель
  13.5.3. Розробка картограми товщини ґрунту
  13.5.4. Розробка картограми товщини зняття родючого та потенційно-родючого шару ґрунту
  13.5.5. Розробка балансу мас родючого та потенційно-родючого шарів ґрунту
  13.5.6.Транспортування і зберігання родючого та потенційно-родючого ґрунту
  13.5.7. Нанесення родючого та потенційно-родючого шару ґрунту
  13.5.8. Технологія гірничо-планувальних робіт
  13.5.9. Біологічна рекультивація
  КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ
  ТЕРМІНОЛОГІЧНИЙ СЛОВНИК
  ЛІТЕРАТУРА
  АЛФАВІТНИЙ ПОКАЖЧИК АВТОРІВ

  Інженерний захист територій