Кількість назв: 940
  1.2. Структура та класифікація наук
  1.3. Наукознавство
  1.4. Система підготовки наукових кадрів в Україні
  1.4.1. Організація науки в Україні
  1.4.2. Характеристика наукових кадрів
  2. Вибір і обґрунтування тематики наукових досліджень
  2.1. Класифікація та види наукових досліджень
  2.2. Вибір і оцінювання тематики наукових досліджень
  3. Методологія наукових досліджень
  3.1. Поняття про методологію наукових досліджень
  3.2. Методи наукових досліджень
  4. Основи науково-технічної інформації
  4.1. Державна система науково-технічної інформації
  4.1.1. Поняття та сутність науково-технічної інформації
  4.1.2. Структура та завдання НТІ
  4.1.3. Державна політика в сфера НТІ
  4.2. Джерела інформації у наукових дослідженнях
  4.3. Пошук наукової інформації та робота з джерелами
  5. Основні стадії та етапи наукових досліджень
  5.1. Класифікація стадій та етапів наукових досліджень
  5.2. Технічне завдання і технічна пропозиція
  5.3. Проведення досліджень, засоби досліджень і вимірювань. Види та визначення основних похибок
  5.3.1. Засоби наукових досліджень
  5.3.2. Засоби вимірювань
  5.3.3. Види та визначення основних похибок
  6. Обробка і оформлення результатів наукових досліджень
  6.1. Статистична обробка результатів наукових досліджень
  6.2. Документація наукових досліджень
  6.3. Оформлення і прийом науково-дослідних робіт
  7. Впровадження та ефективність наукових досліджень
  7.1. Впровадження завершених науково-дослідних робіт
  7.2. Критерії ефективності наукових досліджень
  7.3. Розрахунок економічної ефективності наукових досліджень
  8. Виконання наукових досліджень за напрямом 6.060103 "Гідротехніка (водні ресурси)" та спеціальністю 192 "Будівництво та цивільна інженерія"
  8.1. Загальні положення
  8.2. Спеціальні методи досліджень
  Методичні рекомендації до виконання індивідуальних наукових завдань
  Завдання №1 Дослідження зв’язку поливних норм і поглинаючої здатності ґрунтів при дощуванні
  Завдання № 2 Дослідження коефіцієнта фільтрації за відновленням рівня води в свердловині
  Завдання № 3 Планування багатофакторних польових дослідів
  Завдання № 4 Кореляційний та регресійний аналіз
  Завдання №5 Дисперсійний аналіз
  Завдання №6 Оцінювання продуктивності меліорованих угідь
  Термінологічний словник
  Тематика самостійної роботи
  Література

  Основи наукових досліджень