Кількість назв: 940
  1.2. Хіміко-мінеральний склад та фізико-механічні властивості фосфогіпсу
  1.2.1. Хімічний склад фосфогіпсу
  1.2.2. Структурні властивості фосфогіпсу
  1.2.3. Фізико-механічні властивості фосфогіпсу
  1.3. Основні напрямки використання фосфогіпсу
  РОЗДІЛ 2. Використання фосфогіпсу в сільському господарстві
  2.1. Пряме використання фосфогіпсу як удобрювального меліоранту
  2.2. Застосування фосфогіпсу для меліорації солонців
  2.3. Використання фосфогіпсу в суміші з вапном для меліорації кислих ґрунтів
  2.4 Фосфогіпс у складі комплексів мінеральних та органо-мінеральних добрив
  2.5. Використання фосфогіпсу для створення складних компостів
  2.6. Використання фосфогіпсу при вирощуванні їстивних грибів
  2.7. Фосфогіпс, як рекультиватор ґрунтів, забруднених нафтопродуктами
  Літературні джерела
  ЧАСТИНА 2
  РОЗДІЛ 1. Застосування фосфогіпсу в будівельній індустрії
  1. 1. Застосування фосфогіпсу для виробництва будівельних матеріалів
  1.1.1. Виробництво гіпсових в'яжучих із фосфогіпсу
  1.1.1.1. Обґрунтування технологічної схеми та апробація екологічно прийнятних процесів утилізації відвального фосфогіпсу з апатитової сировини м. Дніпродзержинська з отриманням товарної продукції
  1.1.2. Використання фосфогіпсу у виробництві цементу
  1.2. Застосування фосфогіпсу для виробництва будівельних виробів
  1.2.1. Отриманням сухої будівельної суміші (СБС)
  1.2.2. Створення ніздрюватих бетонів
  1.2.2.1. Отримання ніздрюватого бетону за способом газоутворення
  1.2.2.2. Отримання піногіпсобетон уза способом газоутворення
  1.3. Розробка технології сумісної утилізації технологічного фосфогіпсу із фосфоритової сировини та відвального фосфогіпсу м. Дніпродзержинська
  1.4. Екологічна безпека технологічного процесу утилізації фосфогіпсу при переробці його в будівельні матеріали та вироби
  1.5. Використання фосфогіпсу для інших галузях народного господарства
  РОЗДІЛ 2. Виділення рідкоземельних елементів із екстрактів фосфорної кислоти та фосфогіпсу
  2.1. Загальна характеристика РЗЕ та їх використання в народному господарстві
  2.2. Виділення рідкоземельних елементів із екстрактів фосфорної кислоти
  2.3. Виділення РЗЕ з фосфогіпсу
  КОРОТКИЙ ТЕРМІНОЛОГІЧНИЙ СЛОВНИК
  ЛІТЕРАТУРНІ ДЖЕРЕЛА

  Фосфогіпс (екологічно безпечні шляхи утилізації та використання)