Кількість назв: 940
  РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВІ ТА МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО РЕЖИМУ ВОЄННОГО СТАНУ
  1.1. Поняття та зміст надзвичайного адміністративно-правового режиму воєнного стану
  1.2. Історико-правовий аналіз становлення та розвитку інституту адміністративно-правового режиму воєнного стану
  1.3. Інститут адміністративно-правового режиму воєнного стану за кордоном
  РОЗДІЛ 2. ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО РЕЖИМУ ВОЄННОГО СТАНУ
  2.1. Загальна характеристика нормативно-правового регулювання адміністративно-правового режиму воєнного стану
  2.2. Підстави та порядок уведення, продовження та скасування адміністративно-правового режиму воєнного стану
  2.3. Принципи адміністративно-правових заходів правового режиму воєнного стану
  РОЗДІЛ 3. АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВИЙ МЕХАНІЗМ РЕЖИМУ ВОЄННОГО СТАНУ
  3.1. Суб’єкти забезпечення адміністративно-правового режиму воєнного стану
  3.2. Обмеження прав і свобод громадян в умовах дії адміністративно-правового режиму воєнного стану
  ВИСНОВКИ
  СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

  Воєнний стан: закордонний досвід та українська модель (досвід комплексного дослідження)