Кількість назв: 940
  1.2. Теоретичні основи застосування інтенсивних технологій в аквакультурі
  1.3. Основні тенденції розвитку аквакультури
  1.3.1. Перспективи розвитку аквакультури
  1.3.2. Цілі та завдання аквакультури
  1.3.3. Основні проблеми аквакультури і заходи зі збільшення виробництва риби та покращення рибопродуктивності внутрішніх водойм
  1.3.4. Форми ведення, типи і системи господарств
  1.4. Необхідність застосування інтенсифікаційних заходів у виробництві продукції гідробіонтів
  1.4.1. Годівля
  1.4.2. Рибогосподарська меліорація
  1.4.3. Удобрення ставів, характеристика добрив, принципи дії органічних та мінеральних добрив у ставах
  1.4.4. Селекція та гібридизація
  1.4.5. Отримання молоді риб у ранні строки
  1.4.6. Полікультура та щільність посадки гідробіонтів
  1.4.7. Фізико-хімічні властивості джерела водопостачання
  1.4.8. Заходи щодо підвищення природної кормової бази та поліпшення екологічного стану ставів
  1.4.9. Роботи з поліпшення умов природного розмноження промислових риб
  1.4.10. Профілактика захворювань риб
  1.4.11. Інтенсивність вилову риби
  РОЗДІЛ 2. ВЕТЕРИНАРНА САНІТАРІЯ, ГІГІЄНА ТА БЕЗПЕКА ВИРОБНИЦТВА ПРОДУКЦІЇ АКВАКУЛЬТУРИ. ВПЛИВ АКВАКУЛЬТУРИ НА СТАН ДОВКІЛЛЯ ТА ЙОГО МІНІМІЗАЦІЯ
  2.1. Ветеринарно-санітарна експертиза риби при інфекційних та інвазійних хворобах
  2.2. Ветеринарно-санітарна експертиза риби при отруєннях та незаразних хворобах
  2.3. Показники якості і безпеки
  2.4. Харчова цінність риби і рибопродуктів
  2.5. Ідентифікація та експертиза
  2.6. Зміна якості живої риби при транспортуванні і зберіганні
  2.7. Ветеринарно-санітарна експертиза риби і рибопродуктів
  2.8. Ветеринарно-санітарна експертиза здорової риби
  2.9. Профілактичні і терапевтичні заходи
  2.9.1. Ветеринарно-санітарні заходи
  2.9.2. Меліоративні заходи
  2.9.3. Профілактичне карантинування
  2.9.4. Профілактична дезінфекція і дезінвазія ставів та рибоводного інвентарю
  2.9.5. Поточна хіміопрофілактика
  2.9.6. Терапевтичні заходи
  2.10. Освоєння теплих вод енергетичних об’єктів для ведення інтенсивного рибництва
  2.11. Еколого-фізіологічні проблеми тепловодного рибництва
  2.12. Вплив марікультури на довкілля
  2.13. Пошуки і методи запобігання негативному впливу марікультури на довкілля
  РОЗДІЛ 3. ІНТЕНСИВНІ ТЕХНОЛОГІЇ ПРИ КУЛЬТИВУВАННІ ГІДРОБІОНТІВ
  3.1. Інтенсивні технології при вирощуванні коропових видів риб
  3.1.1. Технологія одержання потомства рослиноїдних риб заводським методом
  3.1.2. Технологія одержання потомства рослиноїдних риб еколого-фізіологічним методом із використанням круглих басейнів
  3.1.3. Технологія вирощування коропа в полікультурі з рослиноїдними рибами
  3.1.4. Технологія вирощування коропа в полікультурі з сомовими рибами
  3.2. Інтенсивні технології при вирощуванні сомових
  3.3. Інтенсивні технології при вирощуванні осетрових
  3.3.1. Товарне вирощування осетрових риб в ставових господарствах
  3.3.2. Вирощування осетрових риб у садках
  3.3.3. Вирощування осетрових риб в установках замкнутого водопостачання
  3.3.4. Вирощування веслоноса
  3.4. Інтенсивні технології вирощування лососевих риб
  3.4.1. Вирощування форелі в УЗ водопостачання
  3.5. Інтенсивні технології вирощування щуки
  3.6. Інтенсивні технології вирощування судака
  3.6.1. Вирощування судака в замкнутих системах
  3.7. Інтенсивні технології вирощування тиляпії
  3.8. Інтенсивні технології вирощування вугра
  3.9. Інтенсивні технології в марікультурі
  3.10. Нетрадиційні та комбіновані (інтегровані) технології у ставовій аквакультурі
  3.11. Технології штучного вирощування креветок, омарів та інших ракоподібних
  3.11.1.Технологія вирощування креветок
  3.11.1.1. Біотехніка вирощування креветок з різною біологією
  3.11.2. Технологія вирощування омарів
  3.11.3. Технології вирощування прісноводних раків
  СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

  Інтенсивні технології в аквакультурі