Кількість назв: 940
  1.3. Підклас Міноги (Petromyzontii) та їх характеристика
  Контрольні запитання
  РОЗДІЛ 2. Система та біологічні особливості хрящових риб
  2.1. Поділ щелепноротих на Риб (Pisces) і Чотириногих (Tetrapodes). Класи риб
  2.2. Клас Хрящові риби (Chondrichthyes) та їх характеристика
  2.2.1. Підклас Злитночерепні (Holocephalii). Характеристика надряду Голоцефалоідні (Holocephalomorpha)
  2.2.2. Підклас Пластинчастозяброві (Elasmobranchii). Характеристика надряду Селяхоідні (Selachomorpha)
  2.2.3. Надряд Батоідні (Batomorpha) та їх характеристика
  Контрольні запитання
  РОЗДІЛ 3. Система та біологічні особливості кісткових ганоїдних і костистих риб
  3.1. Клас Кісткові риби (Osteichthyes). Підклас Променепери (Actinopterygii). Інфраклас Ганоїдних (Ganoidei) риб
  3.1.1. Інфраклас Ганоїдні (Ganoidei) риби та їх характеристика
  3.1.2. Характеристика надряду Поліптероідні (Polypteromorpha)
  3.2. Надряди хрящових і кісткових ганоїдних риб
  3.2.1. Характеристика надряду Хондростоідні (Chondrosteomorpha)
  3.2.2. Характеристика ряду Осетрообразні (Acipenseriformes)
  3.2.3. Характеристика надряду Голостоідні (Holosteosteomorpha)
  Контрольні запитання
  СКОРОЧЕНИЙ СЛОВНИК ТЕРМІНІВ
  СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ

  Круглороті рибоподібні, хрящові та ганоїдні риби