Кількість назв: 940
  1.2 Зв’язок марикультури з іншими галузями науки та виробництва
  1.3 Різноманітність продукції морського походження
  1.4 Форми активного впливу людини на солоні водойми, поняття “Марикультура”, типи та форми господарств марикультури
  1.5 Марикультура та охорона природи
  1.6 Марикультура різних країн
  1.7 Марикультура України, провідні підприємства та установи галузі
  1.8 Перспективні напрямки розвитку української марикультури
  2 АЗОВСЬКЕ ТА ЧОРНЕ МОРЯ ЯК ПОЛІГОН МАРИКУЛЬТУР
  2.1 Геологічне минуле Чорного та Азовського морів
  2.2 Особливості середземних морів
  2.3 Океанологічні особливості Чорного моря та прилеглих акваторій
  2.4 Океанологічні особливості Азовського моря
  2.5 Продукційні характеристики Чорного та Азовського морів
  2.6 Антропогенний вплив на акваторії Азовського та Чорного морів
  2.7 Населення Чорного моря
  2.8 Населення Азовського моря
  2.9 Основні та перспективні об’єкти марикультури Азово-Чорноморського регіону
  3. МОРСЬКА АКВАКУЛЬТУРА: МЕЛІОРАЦІЯ, СТВОРЕННЯ ШТУЧНИХ РИФІВ, АКЛІМАТИЗАЦІЯ
  3.2 Меліорація, створення штучних рифів
  3.3 Акліматизація як захід марикультури
  3.3.1 Основні поняття та терміни процесу акліматизації
  3.3.2 Значення зовнішнього середовища та властивостей організмів при акліматизації
  3.3.3 Адаптації особин, популяцій, видів в процесі акліматизації
  3.3.4 Принципи та методи вибору форм для акліматизації
  3.3.5 Категорії процесу акліматизації: критерії, форми, типи, фази, способи та оцінка результатів
  4. КУЛЬТИВУВАННЯ ВОДОРОСТЕЙ
  4.1 Сучасний стан марикультури водоростей
  4.2 Методи культивування водоростей
  4.3 Добір видів для культивування
  4.3.1 Культивування бурих водоростей
  4.3.2 Культивування червоних водоростей
  4.3.3 Культивування зелених водоростей
  5. КУЛЬТИВУВАННЯ МОЛЮСКІВ
  5.1 Сучасний стан марикультури молюсків та її значення
  5.1.1 Об'єкти культивування та їх коротка характеристика
  5.1.2 Типи господарств, способи культивування молюсків
  5.1.4 Культивування двостулкових молюсків у господарствах напівциклічного типу
  5.1.5 Культивування двостулкових молюсків у господарствах повноциклічного типу
  5.1.6 Санітарно-бактеріальний контроль вирощування молюсків
  5.1.7 Досвід, сучасний стан та перспективи культивування молюсків в Україні
  5.2 Культивування мідій
  5.2.1 Сучасний стан марикультури мідій та об’єкти культивування
  5.2.2 Біологія мідій
  5.2.3 Методи та технічні засоби культивування мідій
  5.2.4 Технологія культивування мідій
  5.3 Культивування устриць
  5.3.1 Історія та сучасний стан марикультури устриць, об’єкти культивування
  5.3.2 Біологія устриць
  5.3.3 Методи та технічні засоби культивування устриць
  5.3.4 Технологія культивування устриць
  5.3.4 Перспективи культивування устриць в Україні
  5.4 Культивування гребінців
  5.4.1 Біологія гребінців
  5.4.2 Методи та технічні засоби культивування гребінців
  5.5 Культивування клемів
  5.6 Культивування перлівниць
  5.7 Культивування черевоногих молюсків
  5.8 Культивування головоногих молюсків
  6. КУЛЬТИВУВАННЯ РАКОПОДІБНИХ ТА ГОЛКОШКІРИХ
  6.1 Культивування креветок
  6.1.1 Біологічні особливості креветок
  6.1.2. Еколого-біологічна характеристика найбільш перспективних для марикультури видів креветок
  6.1.3 Культивування креветок
  6.1.4 Культивування довгорукої креветки – макробрахіум Маcrobrachium rosenberg'ii
  6.1.5 Культивування чорноморських креветок
  6.2 Культивування голкошкірих
  7. МАРИКУЛЬТУРА РИБ
  7.1. Підводні автоматизовані садкові пристрої
  7.2 Культивування осетрових риб
  7.2.1. Еколого-біологічна характеристика прохідних осетрових риб
  7.2.2. Штучне відтворення осетрових
  7.2.3. Стан запасів осетрових в Азово-Чорноморському басейні
  7.2.4. Пасовищне осетрівництво в Азово-Чорноморському регіоні
  7.2.5. Товарне вирощування осетрових в морських садках та басейнах
  7.3 Культивування лососевих риб
  7.3.1. Еколого-біологічна характеристика прохідних лососевих риб
  7.3.2. Штучне відтворення лососевих риб
  7.3.3 Товарне лососівництво
  7.4. Культивування кефалевих риб
  7.4.1. Еколого-біологічна характеристика кефалевих риб
  7.4.2. Штучне відтворення кефалевих
  7.4.3. Пасовищне кефалевництво
  7.4.4. Товарне вирощування кефалей в контрольованих умовах
  7.5. Культивування камбалових риб
  7.5.1. Світовий досвід культивування камбалових риб
  7.5.2. Еколого-біологічна характеристика камбали калкан Psetta maeotica (Pallas)
  7.5.3. Штучне відтворення камбали калкан
  7.5.4. Еколого-біологічна характеристика камбали глоси Platichthys luscus (Pallas)
  7.5.5. Штучне відтворення глоси
  7.5.6. Товарне вирощування камбалових риб
  7.6 Еколого-біологічна та рибоводна характеристика бичкових Gobiidae як перспективних об’єктів марикультури
  7.7 Еколого-біологічна та рибоводна характеристика Смугастого окуню Morone sakatilisl як перспективного об’єкту марикультури
  7.8 Еколого-біологічна та рибоводна характеристика Ханоса Chanos chanos, як перспективного об’єкту марикультури
  7.9 Еколого-біологічна та рибоводна характеристика Серіоли (жовтохвоста) - Seriola guingueradiata, як перспективного об’єкту марикультури
  7.10 Еколого-біологічна характеристика вугреподібних Anguillidae як перспективних об’єктів марикультури
  7.10.1 Товарне вирощування вугреподібних
  7.11 Рептилії та декоративне рибництво
  СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

  Марикультура