Кількість назв: 940
  1. ІСТОРІЯ ТА СУЧАСНИЙ СТАН ОСЕТРІВНИЦТВА
  2. РИБНИЧО-БІОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ПРЕДСТАВНИКІВ РЯДУ ОСЕТРОПОДІБНИХ
  Біологічна характеристика ряду Осетроподібні
  Білуга (Huso huso Linnaeus)
  Російський осетер (Acipenser gueldenstaеdtii Brandt)
  Севрюга (Acipenser stellatus Pallas)
  Стерлядь (Acipenser rutenus Linnaeus)
  Шип (Acipenser nudiventris Lovetzky)
  Перський осетер (Acipenser persicus Borodin)
  Сибірський осетер (Acipenser baerii Brandt)
  Веслоніс (Polyodon spathula Walbaum)
  3. ОТРИМАННЯ СТИГЛИХ ПЛІДНИКІВ
  Морфологічні особливості формування статевих залоз, стадії стиглості
  Отримання стиглих плідників
  Стимулюваня достигання статевих залоз
  Графіки достигання, ознаки, діагностика
  4. ОТРИМАННЯ СТАТЕВИХ ПРОДУКТІВ, ІНКУБАЦІЯ ІКРИ
  Отримання статевих продуктів
  Осіменіння, запліднення, знеклеювання ікри
  Ембріогенез
  Умови інкубації
  Транспортування передличинок або вільних ембріонів
  5. ВИРОЩУВАННЯ РИБОПОСАДКОВОГО МАТЕРІАЛУ
  Способи вирощування личинок, мальків-покатників, цьоголітків
  Технологія витримування і вирощування личинок, мальків
  Морфологічні та фізіологічні зміни в процесі витримування передличинок та вирощування мальків
  Підготовка ставів до зариблення
  Абіотичні та біотичні умови вирощування
  Боротьба з листоногими ракоподібними, спрямоване формування кормової бази
  Зариблення ставів
  Ріст та живлення мальків, цьоголітків
  Інтенсифікаційні заходи
  Облов ставів, облік мальків, цьоголітків
  Транспортування рибопосадкового матеріалу
  6. ВИРОЩУВАННЯ ЖИВИХ КОРМІВ
  Культивування водоростей
  Культивування найпростіших
  Культивування коловерток
  Культивування гіллястовусих ракоподібних
  Культивування зяброногих ракоподібних
  Культивування червів
  Культивування хірономід
  7. ЗИМІВЛЯ
  8. ТОВАРНЕ ВИРОЩУВАННЯ ОСЕТРОПОДІБНИХ
  Пасовищна аквакультура осетроподібних
  Ставова аквакультура осетроподібних
  Вирощування осетроподібних з використанням саджалок
  Вирощування осетроподібних в морських водоймах з використанням саджалок
  Вирощування осетроподібних в басейнах
  Вирощування осетроподібних в установках замкненого водозабезпечення
  Годівля осетроподібних при вирощуванні в саджалках та басейнах
  9. ФОРМУВАННЯ РЕМОНТНО-МАТОЧНИХ СТАД ОСЕТРОПОДІБНИХ ТА СЕЛЕКЦІЙНО-ПЛЕМІННА РОБОТА У ЗВ’ЯЗКУ ІЗ ДОМЕСТИКАЦІЄЮ
  Вирощування різновікових ремонтних груп
  Утримування в садках доместикованих плідників
  Облік і паспортизація маточного стада осетроподібних
  10. ПОРОДИ І ПОРОДНІ ГРУПИ ПРЕДСТАВНИКІВ РЯДУ ОСЕТРОПОДІБНИХ
  Ознаки, біологічні та господарські показники порід та порідних груп
  Сучасні породи та порідні групи осетроподібних
  11. СТРУКТУРА КОМПЛЕКСІВ ПО ВІДТВОРЕННЮ І ВИРОЩУВАННЮ ЖИТТЄСТІЙКОЇ МОЛОДІ ОСЕТРОПОДІБНИХ
  СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ
  ДОДАТКИ
  Додаток А
  ДОПОВНЕННЯ Гістологія та ембріологія осетроподібних

  Осетрівництво