Кількість назв: 940
  1.2. Система та принципи наукової систематики рибоподібних і риб
  1.2.1. Формування іхтіофауни та філогенетичні зв’язки рибоподібних і риб
  1.2.2. Правила наукової систематики в іхтіології
  1.2.3. Система сучасних та викопних рибоподібних і риб
  1.3. Методи сучасної систематики рибоподібних і риб
  1.3.1. Визначення різних таксонів рибоподібних і риб
  1.3.2. Встановлення окремих нових категорій рибоподібних і риб
  1.3.3. Вивчення викопних вимерлих рибоподібних і риб
  Контрольні запитання
  Розділ 2 СИСТЕМА ТА БІОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ КРУГЛОРОТИХ РИБОПОДІБНИХ
  2.1. Поділ хребетних тварин на Безщелепних (Agnatha) і Щелепноротих (Gnathostomata). Клас круглоротих(Cyclostomata)
  2.2. Підклас Міксини (Myxinii) та їх характеристика
  2.3. Підклас Міноги (Petromyzontii) та їх характеристика
  Контрольні запитання
  Розділ 3 СИСТЕМА ТА БІОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ХРЯЩОВИХ РИБ
  3.1. Поділ щелепноротих на Риб (Pisces) і Чотириногих (Tetrapodes). Класи риб
  3.2. Клас Хрящові риби (Chondrichthyes) та їх характеристика
  3.2.1. Підклас Злитночерепні (Holocephalii). Характеристика надряду Голоцефалоідні (Holocephalomorpha)
  3.2.2. Підклас Пластинчастозяброві (Elasmobranchii). Характеристика надряду Селяхоідні (Selachomorpha)
  3.2.3. Надряд Батоідні (Batomorpha) та їх характеристика
  Контрольні запитання
  Розділ 4 СИСТЕМА ТА БІОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ КІСТКОВИХ ГАНОЇДНИХ І КОСТИСТИХ РИБ
  4.1. Клас Кісткові риби (Osteichthyes). Підклас Променепери (Actinopterygii). Інфраклас Ганоїдних (Ganoidei) риб
  4.1.1. Інфраклас Ганоїдні (Ganoidei) риби та їх характеристика
  4.1.2. Характеристика надряду Поліптероідні (Polypteromorpha)
  4.2. Надряди хрящових і кісткових ганоїдних риб. Характеристика надряду Хондростоідні (Chondrosteomorpha)
  4.2.1. Характеристика ряду Осетрообразні (Acipenseriformes)
  4.2.3. Характеристика надряду Голостоідні (Holosteomorpha)
  Контрольні запитання
  СКОРОЧЕНИЙ СЛОВНИК ТЕРМІНІВ
  АНГЛІЙСЬКО-УКРАЇНСЬКИЙ ІХТІОЛОГІЧНИЙ СЛОВНИК
  СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ
  ДОДАТКИ

  Спеціальна іхтіологія. Том 1