Кількість назв: 940
  1.2. Основні поняття та терміни
  1.3. Короткий опис історії розвитку біогеографії
  1.4. Задачі та практичне значення біогеографії
  Питання для самоконтролю
  ТЕМА 2 ОСНОВИ ВЧЕННЯ ПРО АРЕАЛ
  2.1. Класифікація ареалів
  2.1.1. Морфологічна класифікація ареалів
  2.1.2. Географічна класифікація ареалів
  2.1.3. Генетична класифікація ареалів
  2.2. Вікарні ареали
  2.3. Фактори обмеження ареалу, типи бар’єрів
  2.4. Основні моделі динаміки ареалу, типи міграцій
  2.5. Картографічне відтворення ареалів
  Питання для самоконтролю
  ТЕМА 3 БІОФІЛОТИЧНЕ РАЙОНУВАННЯ СУХОДОЛУ
  3.1. Коротка характеристика біофілотичних царств і областей
  3.1.1. Орієнтальне царство
  3.1.2. Ефіопське царство (Афротропічне)
  3.1.3. Австралійське царство
  3.1.4. Антарктичне царство
  3.1.5. Неотропічне царство
  3.1.6. Неарктичне царство
  3.1.7. Палеарктичне царство
  Питання для самоконтролю
  ТЕМА 4 ФЛОРИСТИЧНЕ РАЙОНУВАННЯ СУХОДОЛУ
  4.1. Принципи флористичного районування
  4.2. Флора Голарктичного царства
  4.2.1. Бореальне підцарство
  4.2.2. Древньосередземноморське підцарство
  4.2.3. Мадреанське, або Сонорське підцарство
  4.3. Флора Палеотропічного царства
  4.4. Флора Неотропічного царства
  4.5. Флора Капського царства
  4.6. Флора Австралійського царства
  4.7. Флора Голантарктичного царства
  Питання для самоконтролю
  ТЕМА 5 ФАУНІСТИЧНЕ (ЗООГЕОГРАФІЧНЕ) РАЙОНУВАННЯ СУХОДОЛУ
  5.1. Царство Палеогея
  5.1.1. Ефіопська область
  5.1.2. Мадагаскарська область
  5.1.3. Індо-Малайська область
  5.1.4. Полінезійська область
  5.2. Царство Арктогея
  5.2.1. Палеарктичне підцарство
  5.2.1.1. Європейсько-Сибірська область
  5.2.1.2. Область Древнього Середземномор’я
  5.2.1.3. Східно-Азіатська, або Гімалайсько-Китайська область
  5.2.2. Неарктичне підцарство
  5.3. Царство Неогея
  5.3.1. Неотропічна область
  5.3.2. Карибська, або Антильська область
  5.4. Царство Нотогея
  5.4.1. Австралійська область
  5.4.2. Новозеландська область
  5.4.3. Патагонська, або Голантарктична область
  Питання для самоконтролю
  ТЕМА 6 БІОГЕОГРАФІЯ ОКЕАНУ
  6.1. Загальна характеристика Світового океану
  6.2. Органічний світ Світового океану
  6.3. Зоогеографічне районування літоралі
  6.3.1. Індо-Пацифічна область
  6.3.2. Тропіко-Атлантична область
  6.3.3. Арктична область
  6.3.4. Борео-Пацифічна область
  6.3.5. Борео-Атлантична область
  6.3.6. Антарктична область
  6.3.7. Антибореальна область
  6.4. Зоогеографічне районування пелагіалі
  6.4.1. Атлантична область
  6.4.2. Індо-Пацифічна область
  6.4.3. Арктична область
  6.4.4. Евбореальна область
  6.5. Ареали морських організмів. Релікти фауни
  6.6. Біологічна структура океану
  6.7. Коротка характеристика океанів
  6.8. Зоогеографічне районування континентальних водойм
  6.8.1. Палеарктична область
  6.8.2. Понто-Каспійська солонуватоводна область
  6.8.3. Байкальська область
  6.8.4. Сіно-Індійська область
  6.8.5. Ефіопська область
  6.8.6. Танганьїкська область
  6.8.7. Неарктична область
  6.8.8. Неотропічна область
  Питання для самоконтролю
  ТЕМА 7 ТИПИ БІОМІВ СУХОДОЛУ: ТУНДРА
  7.1. Загальна характеристика біому
  7.2. Особливості флори і фауни
  7.3. Підзони тундр
  7.4. Біомаса та біологічні ресурси
  Питання для самоконтролю
  ТЕМА 8 ТИПИ БІОМІВ СУХОДОЛУ: ХВОЙНІ ТА ШИРОКОЛИСТЯНІ ЛІСИ
  8.1. Зонобіом хвойних лісів
  8.2. Зоноекотон мішаних лісів
  8.3. Зонобіом широколистяних лісів
  Питання для самоконтролю
  ТЕМА 9 ТИПИ БІОМІВ СУХОДОЛУ: СТЕПИ ТА ПУСТЕЛІ
  9.1. Біом степів
  9.2. Біоми пустель
  Питання для самоконтролю
  ТЕМА 10 ТИПИ БІОМІВ СУХОДОЛУ: САВАНИ ТА СУБТРОПІЧНІ ЛІСИ
  10.1. Біом саван
  10.2. Біоми субтропічних лісів
  Питання для самоконтролю
  ТЕМА 11 ТИПИ БІОМІВ СУХОДОЛУ: ВОЛОГІ ТРОПІЧНІ ТА ЕКВАТОРІАЛЬНІ ЛІСИ
  11.1. Загальна характеристика
  11.2. Екологічні особливості організмів і угруповань
  11.3. Регіональні особливості фітоценозів
  11.4. Біомаса й оробіоми
  Питання для самоконтролю
  ТЕМА 12 БІОМИ ОСТРОВІВ
  12.1. Загальна характеристика
  12.2. Біоми материкових островів
  12.3. Біоми океанічних островів
  Питання для самоконтролю
  ТЕСТ – КОНТРОЛЬ
  СЛОВНИК ОСНОВНИХ ТЕРМІНІВ БІОГЕОГРАФІЇ
  РОСІЙСЬКА – УКРАЇНСЬКА – АНГЛІЙСЬКА
  СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

  Біогеографія