Кількість назв: 965
  Тема 2. Етнографічно-фольклористичні дослідження харківської школи
  Тема 3. Київська школа етнологічних досліджень традиційної культури та народної творчості українців
  Тема 4. Теоретичні підходи до вивчення етногенезу, психологічних та антропологічних особливостей українців на рубежі ХІХ-ХХ ст.
  Тема 5. Становлення та розвиток української школи етномистецтвознавства
  Тема 6. Михайло Грушевський – засновник етнологічної школи генетичної соціології
  Тема 7. Теоретико-методологічні пошуки в українській етнології другої половини 20-х рр. XX ст.
  Тема 8. Порівняльно-етнологічні дослідження в українській науці 20-х рр. XX ст.
  Тема 9. Теоретико-методологічні підвалини української етнології у контексті розвитку світової етнологічної думки
  СПИСОК ОСНОВНОЇ І ДОДАТКОВОЇ ЛІТЕРАТУРИ, РЕКОМЕНДОВАНОЇ СТУДЕНТАМ ЗА ТЕМАМИ ЛЕКЦІЙ
  ПИТАННЯ, ТЕСТИ І ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ
  ТЕМАТИКА СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ
  ТВОРЧІ ЗАВДАННЯ ТЕОРЕТИЧНОГОІ ПРАКТИЧНОГО ХАРАКТЕРУ ЗА ТЕМАМИ СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ
  СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ, ДО КОЖНОГО СЕМІНАРСЬКОГО ЗАНЯТТЯ
  ЗАВДАННЯ ДЛЯ МОДУЛЬНОГО КОНТРОЛЮ
  БІБЛІОГРАФІЧНИЙ ПОКАЖЧИК

  Етнологія України: теоретико-методологічні здобутки у контексті розвитку світової етнологічної думки