Кількість назв: 940
  1.2. Основні проблеми створення та впровадження управлінських інформаційних системна підприємствах та об’єднаннях
  1.3. Інформаційні технології фінансово-економічного управління
  Розділ 2. КОНЦЕПТУАЛЬНІ ПІДХОДИ ДО ОРГАНІЗАЦІЇ СИСТЕМИ ВНУТРІШНЬОУПРАВЛІНСЬКОЇ ІНФОРМАЦІЇ
  2.1. Концепція формування систем внутрішньоуправлінської інформації підприємств та їх об’єднань у ринкових умовах
  2.1.1. Формування підсистеми обліку й обробки управлінської інформації
  2.1.2. Розробка підсистеми управлінських звітів
  2.1.3. Розробка підсистеми показників діяльності
  2.1.4. Визначення взаємозв’язку системи бюджетування і СВУІ
  2.2. Дослідження співвідношення системи прийняття рішень і системи внутрішньоуправлінської інформації
  2.3. Специфіка організації системи внутрішньоуправлінської інформації
  Розділ 3. ТЕХНОЛОГІЯ ВПРОВАДЖЕННЯ СИСТЕМ ВНУТРІШНЬОУПРАВЛІНСЬКОЇ ІНФОРМАЦІЇ
  3.1. Метод технології проектування та впровадження систем внутрішньоуправлінської інформації
  3.2. Визначення ролі бізнес-моделювання у побудові системи внутрішньоуправлінської інформації
  3.2.1. Методика побудови стратегічної моделі організації
  3.2.2. Методика розробки організаційної та функціональної структур компанії
  3.2.3. Принципи побудови фінансової моделі організації
  3.2.4. Методика побудови моделі бізнес-процесів компанії
  3.2.5. Створення інформаційної моделі підприємства
  3.3. Розробка комплексного критерію оцінки рівня якості програмних продуктів для автоматизації систем внутрішньоуправлінської інформації
  3.4. Особливості досліджень об’єкту формування системи внутрішньоуправлінської інформації об’єднання підприємств
  Розділ 4. МОДЕЛЮВАННЯ СИСТЕМ ВНУТРІШНЬОУПРАВЛІНСЬКОЇ ІНФОРМАЦІЇ
  4.1. Моделювання систем внутрішньоуправлінської інформації корпорації харчової галузі
  4.1.1. Організаційні заходи
  4.1.2. Проведення бізнес-діагностики
  4.1.3. Розробка стратегії компанії і системи збалансованих показників, інши хключових показників
  4.1.4. Опис бізнес-процесів
  4.1.5. Удосконалення організаційної, функціональної структур компанії
  4.1.6. Розробка фінансової структури
  4.1.7. Створення інформаційної бази, моделі
  4.1.8. Побудова системи управлінської звітності
  4.1.9. Побудова системи управління витратами та калькулювання собівартості
  4.1.10. Побудова системи бюджетування
  4.1.11. Програмне забезпечення
  4.1.12. Підготовка інформаційних систем на операційному рівні
  4.1.13. Впровадження автоматизованої системи внутрішньоуправлінської інформації
  ЗАКЛЮЧЕННЯ
  ДОДАТКИ
  А – Документація щодо управлінської облікової інформації
  Б – Табличні дані щодо основних характеристик та структурних елементів систем внутрішньоуправлінської інформації
  В – Впровадження систем бюджетування
  Д – Документація з бюджетування
  Ж – Допоміжні класифікатори бізнес-моделювання
  З – Положення про організаційну структуру
  К – Положення про фінансову структуру
  Л – Діагностика процесу підготовки управлінської інформації
  М – Положення з бюджетування
  Н – Інструкція з діловодства
  СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ

  Інжиніринг систем внутрішньоуправлінської інформації підприємств та об’єднань