Кількість назв: 940
  ДЕРЖАВНЕ БУДІВНИЦТВО ТА МІСЦЕВЕ САМОВРЯДУВАННЯ. МУНІЦИПАЛЬНЕ ПРАВО
  ДЕРЖАВНЕ ПРАВО ЗАРУБІЖНИХ КРАЇН
  КОНСТИТУЦІЙНЕ ПРАВО УКРАЇНИ
  РИМСЬКЕ ПРАВО
  ІСТОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА: ІСТОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА УКРАЇНИ, ІСТОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА ЗАРУБІЖНИХ КРАЇН
  ФІЛОСОФІЯ (ФІЛОСОФІЯ, РЕЛІГІЄЗНАВСТВО, ЕТИКА ТА ЕСТЕТИКА)
  МІЖНАРОДНЕ ПРАВО (ПУБЛІЧНЕ, ПРИВАТНЕ)
  ПОРІВНЯЛЬНЕ ПРАВОЗНАВСТВО
  ПОЛІТОЛОГІЯ
  СОЦІОЛОГІЯ
  ПРОБЛЕМИ ТЕОРІЇ ПРАВА І ДЕРЖАВИ
  ІСТОРІЯ УКРАЇНИ
  ІСТОРІЯ ВЧЕНЬ ПРО ДЕРЖАВУ І ПРАВО

  Методичні рекомендації до самостійної роботи студентів з дисциплін кафедри історії та теорії права і держави