Кількість назв: 940
  Емпіричні та логічні основи теорії ймовірностей. Класичне означення ймовірності. Геометрична ймовірність. Операції над подіями
  Основні теореми теорії ймовірностей
  Умовна ймовірність. Формула повної ймовірності. Формула гіпотез Бейєса
  Повторні випробування. Схема незалежних випробувань
  РОЗДІЛ 2 ВИПАДКОВІ ВЕЛИЧИНИ
  Дискретні випадкові величини. Закони розподілу дискретних випадкових величин
  Числові характеристики дискретних випадкових величин
  Числові характеристики основних законів розподілу. Функція розподілу дискретної випадкової величини
  Неперервна випадкова величина. Числові характеристики неперервних випадкових величин. Функція розподілу неперервної випадкової величини. Щільність розподілу ймовірностей
  Стандартні закони розподілу неперервних випадкових величин
  Закон великих чисел. Граничні теореми теорії ймовірностей
  Функції випадкового аргументу: функції одного випадкового аргументу
  Функції двох випадкових аргументів та їх числові характеристики
  РОЗДІЛ 3 ЕЛЕМЕНТИ МАТЕМАТИЧНОЇ СТАТИСТИКИ
  Елементи теорії випадкових процесів і теорії масового обслуговування. Первинне опрацювання статистичних даних
  Статистичне та інтервальне оцінювання параметрів розподілу
  Елементи теорії кореляції та регресії
  ДОДАТКИ
  ЛІТЕРАТУРА

  Теорія ймовірностей та математична статистика