Кількість назв: 965
    1.3. Методи наукових досліджень
    РОЗДІЛ 2. СТИЛЬ НАУКОВОЇ ПРОЗИ
    РОЗДІЛ 3. РЕФЕРУВАННЯ ТА АНОТУВАННЯ ЯК СПОСОБИ ПОДАННЯ НАУКОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ
    3.1. Реферування як спосіб подання наукової інформації
    3.2. Особливості анотації як жанру мовної і перекладацької діяльності
    РОЗДІЛ 4. ЕТАПИ ПРОВЕДЕННЯ НАУКОВОГО ДОСЛІДЖЕННЯ
    4.1. Підготовчий етап
    4.2. Проведення дослідження
    4.3. Робота над текстом наукового дослідження
    4.4. Оформлення наукової роботи
    РОЗДІЛ 5. ПРЕЗЕНТАЦІЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ДОСЛІДЖЕННЯ
    5.1. Попередній захист результатів дослідження
    5.2. Захист роботи
    5.3. Поради щодо створення ефективної презентації
    ДОДАТКИ
    Додаток А. Заява про затвердження теми випускної роботи
    Додаток Б. Оформлення титульного аркуша
    Додаток В. Оформлення змісту
    Додаток Г. Оформлення переліку умовних позначень
    Додаток Д. Оформлення структурних частин
    Додаток Е. Оформлення списку використаних джерел
    Додаток Ж. Норми оформлення елементів бібліографічного списку
    Додаток З. Кліше реферативних жанрів
    Додаток К. Типові мовні помилки при захисті наукового дослідження
    Додаток Л. Зразок рецензії на випускну роботу
    ПРАКТИЧНІ ЗАВДАННЯ
    ПИТАННЯ ДЛЯ САМОПЕРЕВІРКИ
    ПЕРЕЛІК ОРІЄНТОВНИХ ТЕМ ДЛЯ ПІДГОТОВКИ ДОПОВІДЕЙ, РЕФЕРАТІВ І НАПИСАННЯ НАУКОВИХ СТАТЕЙ
    СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

    Як написати наукову роботу: від реферату до дисертації