Кількість назв: 940
  ПЕРЕДМОВА
  РОЗДІЛ 1 ЕКОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ АГРОЛІСІВНИЦТВА
  1.1. Основні напрями екологічних досліджень у агролісівництві
  1.2. Агролісівництво як частина агроекології
  1.3. Екологічне значення лісових екосистем
  Перевірте свої знання
  РОЗДІЛ 2 ПЛАНУВАННЯ ЛАНДШАФТУ
  2.1. Загальні підходи
  2.2. Ландшафтно-екологічні дослідження
  2.3. Особливості природних і антропогенних впливів на ландшафт
  2.4. Стійкість ландшафтів та їхні визначальні критерії
  2.5. Потенціал ландшафту і його географічні особливості
  Перевірте свої знання
  РОЗДІЛ 3 ЛІСОВЕ НАСІННИЦТВО
  3.1. Лісове насінництво як галузь агролісівництва
  3.2. Селекційна інвентаризація лісу
  3.3. Лісовий насіннєвий заказник, ділянка, плантація
  3.4. Інтродукція деревних порід. Географічні лісові культури
  3.5. Фенологічні спостереження за плодоношенням деревних порід
  3.6. Насіння деревних порід
  Перевірте свої знання
  РОЗДІЛ 4 ВИРОЩУВАННЯ ПОСАДКОВОГО МАТЕРІАЛУ
  4.1. Структура розплідника
  4.2. Експлуатація розплідника
  Перевірте свої знання
  РОЗДІЛ 5 ДОБРИВА ДЛЯ ЛІСОВИХ РОЗСАДНИКІВ
  5.1. Вимоги рослин лісових розсадників до ґрунтових умов
  5.2. Візуальна діагностика забезпеченості поживними елементами
  5.3. Винесення поживних елементів рослинами лісових розсадників
  5.4. Норми поживних елементів для сіянців у розпліднику
  5.5. Способи внесення органічних і мінеральних добрив
  5.6. Форми органічних і мінеральних добрив, строки внесення, правила і техніка
  Перевірте свої знання
  РОЗДІЛ 6 ШКІДНИКИ І ХВОРОБИ
  6.1. Шкідники розплідників
  6.2. Шкідники кореневищ
  6.3. Шкідники шишок, плодів і насіння
  6.4. Захворювання
  Перевірте свої знання
  РОЗДІЛ 7 МЕХАНІЗАЦІЯ ТЕХНОЛОГІЧНИХ ПРОЦЕСІВ У РОЗПЛІДНИКУ
  7.1. Технологічні процеси у розпліднику
  7.1.1. Способи обробітку ґрунту
  7.1.2. Способи оранки
  7.1.3. Агротехнічні вимоги до оранки
  7.1.4. Класифікація плугів
  7.1.5. Робочі деталі плуга
  7.1.6. Плуги спеціального призначення
  7.1.7. Ямокопач
  7.2. Машини поверхневого обробітку ґрунту
  7.2.1. Зубчасті борони
  7.2.2. Катки
  7.2.3. Дискові борони і лущильники
  7.2.4. Культиватори
  7.3. Машини для внесення добрив
  7.3.1. Машини для внесення мінеральних добрив
  7.3.2. Машини для внесення органічних добрив
  7.4. Сівалки
  7.4.1. Висівні апарати
  7.4.2. Насіннєпроводи і сіялки
  7.4.3. Машини для вилучення сіянців та саджанців
  7.4.4. Способи посадки і загальна будова посадкових машин
  7.4.5. Ґрунтонасипні робочі механізми посівних і висаджувальних машин
  7.5. Машини хімічного захисту рослин
  7.5.1. Агротехнічні вимоги
  7.5.2. Обприскувальні машини
  7.5.3. Обпилювальні машини
  7.5.4. Аерозольні генератори
  Перевірте свої знання
  РОЗДІЛ 8 ЗАХИСНІ ЛІСОВІ НАСАДЖЕННЯ
  8.1. Полезахисні лісові смуги
  8.2. Протиерозійні лісосмуги
  8.3. Лісомеліоративні насадження для тваринництва
  8.4. Захисні лісові насадження транспортних доріг
  8.5. Захисні лісові насадження вздовж водойм
  Перевірте свої знання
  РОЗДІЛ 9 ЕКОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ПОЛЕЗАХИСНИХ ЛІСОВИХ СМУГ
  9.1. Полезахисні лісові смуги і тепловий режим ґрунту
  9.2. Полезахисні лісові смуги і водний режим ґрунту
  9.3. Особливості зростання основних деревних порід у полезахисних лісових смугах
  9.3.1. Акація біла, явір і ясен
  9.3.2. Тополя біла
  9.3.3. Тополя канадська
  9.3.4. Криптомерія японська
  9.3.5. Сосна піцундська
  9.4. Особливості функціонування камбію і формування деревини
  Перевірте свої знання
  РОЗДІЛ 10 ЕКОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ОСНОВНИХ ДЕРЕВНИХ ПОРІД ПІВДЕННОГО КАВКАЗУ
  10.1. Екологічний потенціал основних деревних порід
  10.2. Екологічна валентність основних деревних порід
  Перевірте свої знання
  РОЗДІЛ 11 ЕКОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ СУЧАСНОГО АГРОЛІСІВНИЦТВА В УКРАЇНІ
  11.1. Наукові екологічні особливості у сучасному агролісівництві України
  11.2. Стан і динаміка облікових категорій земельних ресурсів України та їх розподіл за споживачами (землекористувачами/власниками) в межах видів економічної діяльності
  11.3. Особливості розподілу лісових земель за суб’єктами адміністративно-територіального поділу та суб’єктами господарювання
  11.4. Лісові екосистеми як об’єкти еколого-економічних відносин та їх фрагментарне поширення
  11.5. Раціональність використання земель лісового фонду та пріоритетність формування лісових екосистем
  11.6. Особливості формування лісових екосистем і агроландшафтів
  Перевірте свої знання
  РОЗДІЛ 12 ЗБАЛАНСОВАНИЙ РОЗВИТОК АГРОЛІСІВНИЦТВА В КОНТЕКСТІ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ІНТЕГРАЦІЇ УКРАЇНИ
  12.1. Особливості збалансованого розвитку агролісівництва в контексті європейської інтеграції України
  12.2. Сучасний стан, проблеми й тенденції розвитку лісового сектора економіки України
  12.3. Функціонування механізму інституціонального забезпечення збалансованого розвитку агролісівництва
  12.4. Реформування системи агролісівництва в Україні в контексті запровадження принципів ЄС
  12.5. Напрями збалансованого розвитку агролісівництва України в контексті європейських перспектив
  Перевірте свої знання
  ПІСЛЯМОВА
  ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ І ТЕРМІНИ
  РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА
  ДОДАТКИ
  АВТОРСЬКИЙ КОЛЕКТИВ

  Агролісівництво: еколого-збалансований розвиток