Кількість назв: 940
  УМОВНІ ПОЗНАЧЕННЯ
  1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ТА КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ МИТНОЇ ПОЛІТИКИ Й МИТНОЇ СПРАВИ В УКРАЇНІ
  1.1. Виникнення та становлення державної митної служби України
  1.2. Визначення митної політики України
  1.3. Завдання та принципи митної справи
  1.4. Характеристика методів митно-тарифного регулювання зовнішньоекономічної діяльності України
  1.5. Принципова структура української митної системи
  2. КЛАСИФІКАЦІЯ ТОВАРІВ ЯК МЕТОД ТОВАРОЗНАВСТВА В ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНИХ ВІДНОСИНАХ
  2.1. Класифікація як метод товарознавства
  2.2. Принципи створення класифікації
  2.3. Основні класифікаційні ознаки товарів
  2.4. Міжнародне сімейство економічних класифікацій
  2.4.1. Зв’язки між різними класифікаціями
  2.5. Єдина система міжнародних класифікацій ООН і пов’язані з нею регіональні й національні класифікації
  2.6. Класифікації видів економічної діяльності та продукції
  2.6.1. Об’єднана система класифікацій видів економічної діяльності та продукції ISCAP
  2.7. Класифікації видів економічної діяльності
  2.7.1. Міжнародна стандартна галузева класифікація – ISIC Rev. 3
  2.7.2. Статистична класифікація видів економічної діяльності в ЄС – NACE Rev. 1
  2.8. Класифікації продукції
  2.8.1. Міжнародна класифікація основних продуктів – СРС
  2.8.2. Статистична класифікація продукції за видами діяльності – СРА
  2.8.3. Гармонізована система опису та кодування товарів – HS
  2.8.4. Комбінована номенклатура – CN
  2.8.5. Стандартна міжнародна торговельна класифікація – SITC Rev. 3
  2.8.6. Класифікація за широкими економічними категоріями – ВЕС
  2.8.7. Список продукції ЄС – PRODCOM
  2.9. Українська класифікація товарів зовнішньоекономічної діяльності
  2.9.1. Загальні відомості про українську товарну номенклатуру зовнішньоекономічної діяльності – УКТЗЕД
  2.9.2. Класифікація товарів за правилами УКТЗЕД
  2.9.3. Основні правила інтерпретації класифікації товарів
  2.9.4. Класифікація багатокомпонентних товарів
  3. МИТНА ЕКСПЕРТИЗА ТОВАРІВ ПІД ЧАС ПРОВЕДЕННЯ МИТНОГО КОНТРОЛЮ
  3.1. Вимоги країн до якості та безпеки товарів
  3.1.1. Угода про технічні бар’єри в торгівлі
  3.1.2. Угода про застосування санітарних і фітосанітарних заходів
  3.1.3. Порівняльна характеристика угод про СФЗ і ТБТ
  3.2. Роль експертизи в митній справі
  3.3. Митна експертиза під час проведення митного контролю
  3.3.1 Формування документації для проведення експертиз
  3.3.2. Взяття проб (зразків) товарів
  3.3.3. Взяття проб (зразків) товарів
  3.3.4. Надання СЛЕД ДФСУ висновків за результатами проведених експертиз
  4. МИТНИЙ КОНТРОЛЬ ЗА ПЕРЕМІЩЕННЯМ ТОВАРІВ І ТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ ЧЕРЕЗ МИТНИЙ КОРДОН УКРАЇНИ
  4.1. Здійснення митного контролю й митної перевірки
  4.2. Зони митного контролю
  5. МИТО ЯК ПОДАТОК НА ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНУ ДІЯЛЬНІСТЬ
  5.1. Характеристика видів мита
  5.2. Декларування митної вартості товарів
  5.3. Методи визначення митної вартості товарів, які ввозяться на митну територію України відповідно до митного режиму імпорту
  5.4. Митні платежі
  6. ВИЗНАЧЕННЯ КРАЇНИ ПОХОДЖЕННЯ ТОВАРІВ З МЕТОЮ ПОДАЛЬШОГО МИТНОГО ОПОДАТКУВАННЯ
  6.1. Диференціація митних ставок залежно від країни походження товару
  6.2. Оформлення сертифікатів походження товарів
  7. ТОВАРНА УПАКОВКА, ТАРА Й ТРАНСПОРТНЕ ОБЛАДНАННЯ У МИТНОМУ РОЗГЛЯДІ
  8. ЗДІЙСНЕННЯ МИТНОГО КОНТРОЛЮ ТА МИТНОГО ОФОРМЛЕННЯ
  8.1. Типова технологічна схема пропуску через державний кордон осіб, транспортних засобів перевізників і товарів, що переміщуються ними
  8.1.1. Типова технологічна схема здійснення митного контролю автомобільних транспортних засобів і товарів, що переміщуються ними, у пунктах пропуску через державний кордон
  8.1.2. Типова технологічна схема здійснення митного контролю водних транспортних засобів і товарів, що переміщуються ними, у пунктах пропуску через державний кордон
  8.1.2.1. Митний контроль суден закордонного плавання, що прибувають на митну територію України або вибувають за її межі
  8.1.2.2. Митний контроль транспортних засобів і товарів, що переміщуються на суднах закордонного плавання
  8.1.3. Типова технологічна схема здійснення митного контролю залізничних транспортних засобів і товарів, що переміщуються ними, у пунктах пропуску через державний кордон
  8.1.3.1. Митний контроль залізничних транспортних засобів і товарів, що ввозяться на митну територію Украї
  8.1.3.2. Митний контроль залізничних транспортних засобів і товарів, що вивозяться за межі митної території України
  8.1.3.3. Митний контроль залізничних транспортних засобів і товарів, що переміщуються територією України транзитом
  8.1.3.4. Митний огляд залізничних транспортних засобів і товарів
  8.1.3.5. Здійснення митних формальностей у міжнародному пасажирському залізничному транспорті
  8.1.4. Типова технологічна схема здійснення митного контролю повітряних транспортних засобів і товарів, що переміщуються ними, у пунктах пропуску через державний кордон
  8.1.4.1. Митний контроль повітряного судна, що виконує міжнародний рейс
  8.1.4.2. Митний контроль товарів, що ввозяться на митну територію України
  8.1.4.3. Митний контроль товарів, що вивозяться за межі митної території України
  8.1.4.4. Митний контроль товарів, що перевозяться пасажирами на борту повітряного судна
  8.1.4.5. Особливості митного контролю товарів та повітряного судна, що здійснює транзитні перевезення чи технічну посадку
  8.2. Митне оформлення товарів і транспортних засобів
  8.3. Процедура декларування товарів і транспортних засобів
  8.3.1. Типи митних декларацій
  8.4. Митні формальності під час митного контролю та митного оформлення товарів і транспортних засобів
  9. ПОРЯДОК ПЕРЕВІРКИ МИТНОЇ ДЕКЛАРАЦІЇ УПОВНОВАЖЕНИМИ ПРАЦІВНИКАМИ ОРГАНІВ ДОХОДІВ І ЗБОРІВ ПІД ЧАС МИТНОГО ОФОРМЛЕННЯ
  9.1. Документи, що застосовуються при виконанні митних формальностей за митною декларацією
  9.2. Подання митної декларації
  9.3. Виконання митних формальностей за митною декларацією, заповненою у звичайному порядку
  9.4. Особливості виконання митних формальностей за попередньою митною декларацією
  9.5. Документи та відомості, необхідні для здійснення митного контролю
  10. МИТНІ РЕЖИМИ
  11. ПРАКТИЧНА ЧАСТИНА
  СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ
  ДОДАТКИ

  Митний контроль та експертиза товарів