Кількість назв: 965
  1.2. Організація і керівництво практикою
  1.2.1. Обов’язки суб’єктів асистентської практики
  1.2.2. Зміст асистентської практики
  1.3. Підведення підсумків практики
  1.3.1. Форми звітності практикантів про проходження асистентської практики
  1.3.2. Оформлення результатів практики. Вимоги до звіту
  1.3.3. Критерії оцінювання роботи здобувачів другого рівня вищої освіти під час практики
  РОЗДІЛ ІІ. МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОГРАМИ АСИСТЕНТСЬКОЇ ПРАКТИКИ
  2.1. Організація освітнього процесу в системі підготовки фахівців з екології
  2.1.1. Загальні положення та вимоги
  2.1.2. Нормативно-правова база забезпечення організації освітнього процесу
  2.1.3. Науково-методичне забезпечення освітнього процесу
  2.1.4. Навчально-методичний комплекс дисципліни (НМКД)
  2.1.5. Роль кафедри в управлінні освітнім процесом
  2.1.6. Інститут кураторства у закладі вищої освіти
  2.2. Форми організації та методи навчання у вищій школі
  2.2.1. Форми навчання та форми організації освітнього процесу у вищій школі
  2.2.2. Методика підготовки і читання лекцій
  2.2.3. Методика проведення практичних занять
  2.2.4. Методика проведення семінарських занять
  2.2.5. Методика проведення лабораторних занять
  2.2.6. Індивідуальна та самостійна робота здобувачів вищої освіти
  2.2.7. Методи та засоби навчання, особливості використання методів навчання у вищій школі
  2.3. Особливості організації еколого-просвітницької діяльності
  СЛОВНИК ОСНОВНИХ ПОНЯТЬ І ТЕРМІНІВ
  СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ТА РЕКОМЕНДОВАНИХ ДЖЕРЕЛ
  ДОДАТКИ

  Асистентська практика