Кількість назв: 940
  РОЗДІЛ ПЕРШИЙ. ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ ТА ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ СТАНДАРТИЗАЦІЇ
  1.1. ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ СТАНДАРТИЗАЦІЇ
  1.2. ОСНОВНІ ЕТАПИ РОЗВИТКУ СТАНДАРТИЗАЦІЇ
  1.3. ГОЛОВНІ ФУНКЦІЇ СТАНДАРТИЗАЦІЇ У СУСПІЛЬСТВІ
  1.4. МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ СТАНДАРТИЗАЦІ
  1.5. ТЕОРЕТИЧНА БАЗА СУЧАСНОЇ СТАНДАРТИЗАЦІЇ
  РОЗДІЛ ДРУГИЙ. ДІЯЛЬНІСТЬ З МІЖНАРОДНОЇ СТАНДАРТИЗАЦІЇ
  2.1. МІЖНАРОДНІ ОРГАНІЗАЦІЇ З ПИТАНЬ СТАНДАРТИЗАЦІЇ
  2.2. МІЖНАРОДНА ОРГАНІЗАЦІЯ СТАНДАРТИЗАЦІЇ
  2.3. МІЖНАРОДНА ЕЛЕКТРОТЕХНІЧНА КОМІСІЯ
  2.4. МІЖНАРОДНИЙ СОЮЗ ЕЛЕКТРОЗВ’ЯЗКУ
  2.5. ПОРЯДОК РОЗРОБЛЕННЯ ТА ПУБЛІКАЦІЇ МІЖНАРОДНИХ СТАНДАРТІВ
  РОЗДІЛ ТРЕТІЙ. ДІЯЛЬНІСТЬ З РЕГІОНАЛЬНОЇ СТАНДАРТИЗАЦІЇ
  3.1. РЕГІОНАЛЬНІ ОРГАНІЗАЦІЇ З ПИТАНЬ СТАНДАРТИЗАЦІЇ
  3.2. ЄВРОПЕЙСЬКИЙ КОМІТЕТ ЗІ СТАНДАРТИЗАЦІЇ
  3.3. ЄВРОПЕЙСЬКИЙ КОМІТЕТ ЗІ СТАНДАРТИЗАЦІЇ В ЕЛЕКТРОТЕХНІЦІ
  3.4. ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ІНСТИТУТ СТАНДАРТІВ З ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙ
  3.5. МІЖДЕРЖАВНА РАДА СТАНДАРТИЗАЦІЇ, МЕТРОЛОГІЇ ТА СЕРТИФІКАЦІЇ
  3.6. ОСОБЛИВОСТІ РОЗРОБЛЕННЯ ТА ПРИЙНЯТТЯ РЕГІОНАЛЬНИХ СТАНДАРТІВ
  РОЗДІЛ ЧЕТВЕРТИЙ. ДІЯЛЬНІСТЬ З НАЦІОНАЛЬНОЇ СТАНДАРТИЗАЦІЇ
  4.1. ПОНЯТТЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ СИСТЕМИ СТАНДАРТИЗАЦІЇ
  4.2. ОБ’ЄКТИ І СУБ’ЄКТИ СТАНДАРТИЗАЦІЇ
  4.3. ТЕХНІЧНІ КОМІТЕТИ СТАНДАРТИЗАЦІЇ
  4.4. КАТЕГОРІЇ ТА ВИДИ НОРМАТИВНИХ ДОКУМЕНТІВ
  4.5. ПОРЯДОК РОЗРОБЛЕННЯ ПЛАНІВ НАЦІОНАЛЬНОЇ СТАНДАРТИЗАЦІЇ ТА СТАНДАРТІВ
  4.6. ТРУДОМІСТКІСТЬ І ВАРТІСТЬ РОБІТ ЗІ СТАНДАРТИЗАЦІЇ
  РОЗДІЛ П’ЯТИЙ. ПРАВИЛА ТА МЕТОДИ РОЗРОБЛЕННЯ І ЗАСТОСУВАННЯ НАЦІОНАЛЬНИХ НОРМАТИВНИХ ДОКУМЕНТІВ
  5.1. ПРАВИЛА ПОБУДОВИ І ПОЗНАЧЕННЯ НАЦІОНАЛЬНИХ СТАНДАРТІВ
  5.2. ПРАВИЛА ПОБУДОВИ І ПОЗНАЧЕННЯ НАЦІОНАЛЬНИХ КЛАСИФІКАТОРІВ
  5.3. ПРАВИЛА І МЕТОДИ ПРИЙНЯТТЯ ТА ЗАСТОСУВАННЯ МІЖНАРОДНИХ І РЕГІОНАЛЬНИХ НОРМАТИВНИХ ДОКУМЕНТІВ
  5.4. ЗАХИСТ ПРАВ ВЛАСНОСТІ НА МІЖНАРОДНІ СТАНДАРТИ
  5.5. ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ З ПИТАНЬ СТАНДАРТИЗАЦІЇ
  РОЗДІЛ ШОСТИЙ. СТАНДАРТИЗАЦІЯ ЯК ЕЛЕМЕНТ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ПРОДУКЦІЇ
  6.1. МІЖНАРОДНІ ТА РЕГІОНАЛЬНІ УГОДИ ПРО ВЗАЄМНЕ ВИЗНАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ВИПРОБУВАНЬ
  6.2. СТАНДАРТИЗАЦІЯ В СФЕРІ ОЦІНКИ ВІДПОВІДНОСТІ
  6.3. СТАНДАРТИ ЩОДО СИСТЕМ УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ
  6.4. СТАНДАРТИЗАЦІЯ В ГАЛУЗІ МЕТРОЛОГІЇ
  6.5. ДЕРЖАВНИЙ РИНКОВИЙ НАГЛЯД І КОНТРОЛЬ
  РОЗДІЛ СЬОМИЙ. ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ І ПОЛОЖЕННЯ СЕРТИФІКАЦІЇ ТА ОЦІНКИ ВІДПОВІДНОСТІ
  7.1. ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ СЕРТИФІКАЦІЇ ТА ОЦІНКИ ВІДПОВІДНОСТІ
  7.2. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ СИСТЕМИ СЕРТИФІКАЦІЇ
  7.3. ОЦІНКА ВІДПОВІДНОСТІ ТА АКРЕДИТАЦІЯ
  7.4. ДІЯЛЬНІСТЬ НАЦІОНАЛЬНИХ ОРГАНІВ З АКРЕДИТАЦІЇ ІНШИХ КРАЇН
  7.5. МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ВИПРОБУВАННЯ ПРОДУКЦІЇ
  РОЗДІЛ ВОСЬМИЙ. СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ
  8.1. ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ
  8.2. ОСНОВНІ ЕТАПИ РОЗВИТКУ СИСТЕМ УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ
  8.3. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
  8.4. АУДИТ СИСТЕМ УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ
  8.5. ВПРОВАДЖЕННЯ СИСТЕМ УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ
  8.6. ІНТЕГРОВАНІ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ
  СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ
  ДОДАТКИ

  Основи стандартизації та сертифікації