Кількість назв: 965
  1.2 Сучасні підходи до системного аналізу екологічного стану агроландшафтів
  1.3. Природно‐ресурсний потенціал агроландшафтів
  1.4. Нормативно‐правовий аналіз застосування геоінформаційних систем в Україні і світі
  РОЗДІЛ 2. МЕТОДОЛОГІЯ, МЕТОДИКИ ТА МЕТОДИ ГЕОІНФОРМАЦІЙНОЇ ДІАГНОСТИКИ ЕКОЛОГІЧНОГО СТАНУ АГРОЛАНДШАФТІВ
  2.1. Загальна характеристика господарства та умови проведення дослідження
  2.2. Методики агроекологічного оцінювання агроландшафтів
  2.3. Методика встановлення усередненого видового багатства (природного‐прогнозованого)
  РОЗДІЛ 3. АНАЛІЗ ЕКОЛОГІЧНОГО СТАНУ АГРОЛАНДШАФТІВ ДОСЛІДНОГО ГОСПОДАРСТВА
  3.1 Розробка спеціалізованої геоінформаційної системи «ГІС ВП НУБіП України – Агрономічна дослідна станція»
  3.2. Системний аналіз стану агроландшафтів на геоінформаційній основі
  3.3. Аналіз просторового розподілу індексу рясності біорізноманіття (природного‐прогнозованого) агроландшафту ВП НУБіП України "Агрономічна дослідна станція"
  РОЗДІЛ 4. ЕКОЛОГІЧНЕ ОБҐРУНТУВАННЯ ЗАХОДІВ З ОПТИМІЗАЦІЇ АГРОЛАНДШАФТІВ
  4.1. Аналіз природно‐ресурсного потенціалу агроландшафту
  4.2. Рекомендації екологічного планування та оптимальної структури агроландшафту
  4.3. Прогноз динаміки екологічної стійкості агроландшафтів та ефективності заходів оптимізації
  ВИСНОВКИ
  Список використаної літератури
  ДОДАТКИ

  Геоінформаційний моніторинг екологічного стану локальних агроекосистем