Кількість назв: 965
  РОЗДІЛ 1 Визначення гірничої та екологічної ренти у сфері надрокористування
  1.1. Роль гірничої ренти в розвитку сфери надрокористування
  1.2. Значущість екологічної ренти в розвитку сфери надрокористування
  Висновки
  Література
  РОЗДІЛ 2 Методологічний підхід до визначення розміру гірничої ренти в Україні
  2.1. Алгоритм визначення розміру диференційованих рентних платежів за користування надрами
  2.2. Класифікація гірничої ренти як засіб диференціації рентної плати за користування надрами
  2.3. Механізм вилучення гірничої ренти
  Висновки
  Література
  РОЗДІЛ 3 Визначення розміру екологічної ренти
  3.1. Структура екологічних платежів
  3.2. Механізм вилучення екологічної ренти
  Висновки
  Література
  РОЗДІЛ 4 Економічна оцінка ризиків у надрокористуванні
  4.1. Врахування ризиків при визначенні розміру гірничої ренти
  4.2. Природні, техногенні та екологічні ризики при експлуатації та закритті гірничодобувних підприємств
  4.3. Оцінка поточного стану небезпеки
  4.4. Рейтингові оцінки стану забруднення геологічного середовища
  Висновки
  Література
  РОЗДІЛ 5 Управління рентними відносинами у сфері надрокористування
  5.1. Наукові підходи до справедливого розподілу гірничої та екологічної ренти
  5.2. Інституціональне забезпечення системи управління рентними відносинами в сфері надрокористування
  Висновки
  Література
  УЗАГАЛЬНЕНІ ВИСНОВКИ
  Література
  ВІДОМОСТІ ПРО АВТОРІВ
  ДОДАТКИ

  Гірнича та екологічна ренти у сфері надрокористування