Кількість назв: 965
  Питання самоперевірки
  ЧАСТИНА 1 ІСТОРІЯ РОЗВИТКУ ДИСТАНЦІЙНОГО ЗОНДУВАННЯ ЗЕМЛІ
  1.1. Дослідження Землі та навколоземного простору до 1957 р.
  1.2. Розвиток технологій аерофотографічного знімання
  1.3. Космічні дослідження довкілля
  1.4. Історія космічної діяльності в Україні в галузі моніторингу довкілля
  1.5. Картографічна діяльність як різновид дистанційного пізнання світу
  1.5.1. Історія світової та української наукової картографії
  1.5.2. Наукові проблеми екологічного картографування
  1.5.3. Національна інфраструктура геопросторових даних
  Питання самоперевірки
  ЧАСТИНА 2 ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ДИСТАНЦІЙНОГО ЗОНДУВАННЯ ЗЕМЛІ
  2.1. Основи хвильової теорії: термінологічне забезпечення
  2.2. Методи дистанційного зондування Землі та види знімання
  Питання самоперевірки
  ЧАСТИНА 3 НАЗЕМНЕ ДИСТАНЦІЙНЕ ЗНІМАННЯ
  Питання самоперевірки
  ЧАСТИНА 4 ПРОЕКТУВАННЯ МАРШРУТУ АЕРОФОТОЗНІМАННЯ
  4.1. Загальна характеристика аерофотознімання
  4.2. Цифрова фотографічна знімальна апаратура
  4.3. Цифрові технології обробки аерофотознімальних робіт
  Питання самоперевірки
  ЧАСТИНА 5 ТЕХНОЛОГІЇ СУПУТНИКОВОГО МОНІТОРИНГУ
  5.1. Відмінність космічного знімання від аерознімання
  5.2. Геометрія руху штучних супутників Землі
  5.3. Класифікаційні ознаки ШСЗ та їх характеристика
  5.3.1. Науково-дослідницькі штучні супутники Землі
  5.3.2. ШСЗ, що використовуються в моніторингу довкілля
  5.4. Картографічна генералізація при дешифруванні знімків
  Питання самоперевірки
  ЧАСТИНА 6 ОБРОБКА ДАНИХ ДИСТАНЦІЙНОГО ЗОНДУВАННЯ В СЕРЕДОВИЩІ ГЕОІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ
  6.1. Технологія інтеграції прикладних програм обробки даних супутникового знімання для створення електронних екологічних карт
  6.2. Методи обробки матеріалів дистанційного зондування та алгоритми побудови екологічних карт та атласів в середовищі ГІС
  Питання самопідготовки та самоперевірки
  ЧАСТИНА 7 ВИКОРИСТАННЯ СИСТЕМ ДЗЗ ТА ГІС ДЛЯ ЕКОЛОГІЧНОГО МОНІТОРИНГУ (ПРАКТИЧНА РОЗРОБКА)
  7.1. Задачі систем ДЗЗ в моніторингу навколишнього середовища
  7.2. Аналіз використання космічних систем в екологічному моніторингу
  7.2.1. Аналітичний огляд можливостей застосування космічних систем ДЗЗ для реалізації завдань екологічного моніторингу
  7.2.2. Структура наземного сегменту та особливості застосування космічних систем ДЗЗ в системі екологічного моніторингу
  7.2.3. Аналіз та можливості використання геоінформаційних технологій при вирішені завдань екологічного моніторингу
  7.3. Аналітичний огляд основних етапів обробки космічних знімків та принципи побудови рубрикатора завдань моніторингу навколишнього середовища
  7.4. Формування рубрикатора задач у сфері екологічного моніторингу
  Питання самоперевірки
  СЛОВНИК-ДОВІДНИК ТЕРМІНІВ З АСТРОНОМО-ГЕОДЕЗИЧНИХ ТА КАРТОГРАФІЧНИХ ТЕХНОЛОГІЙ В ЕКОЛОГІЧНОМУ МОНІТОРИНГУ
  ПРАКТИЧНІ РОБОТИ З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «ДИСТАНЦІЙНІ МЕТОДИ МОНІТОРИНГУ ДОВКІЛЛЯ»
  СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
  ВІДОМОСТІ ПРО АВТОРІВ

  Дистанційні методи моніторингу довкілля