Кількість назв: 965
  1.2. Становлення та розвиток екологічної безпеки
  1.3. Критерії та ознаки екологічної безпеки
  1.4. Норми екологічної безпеки
  1.4.1. Нормативи якості атмосферного повітря
  1.4.2. Нормативи в галузі використання і охорони вод та відтворення водних ресурсів
  1.4.3. Нормативи в галузі використання і охорони ґрунтів
  1.4.4. Екологічні нормативи та стандарти якості навколишнього середовища
  1.5. Екологічна безпека як гарантований законом пріоритетний принцип збалансованого (сталого) розвитку країни
  1.6. Екологічна політика в галузі екологічної безпеки
  1.7. Державна система забезпечення екологічної безпеки
  1.8. Наукові дослідження з проблем екологічної безпеки. Підготовка кадрів вищої кваліфікації
  1.9. Екологічна безпека – невід’ємний елемент міжнародних відносин
  Запитання і завдання до розділу 1
  ІІ. Загальні положення концепції екологічної небезпеки
  2.1. Характеристика екологічної небезпеки
  2.1.1. Ієрархічна структура екологічної небезпеки
  2.1.2. Техногенна складова екологічної небезпеки
  2.1.3. Соціогенний клас екологічної небезпеки
  2.2. Екологічна небезпека – одна з основних проблем минулого і поточного століття
  2.3. Екологічні ситуації та категорії їхньої критичності
  2.4. Характеристика зон екологічних небезпек
  2.5. Основні закономірності формування екологічної небезпеки
  2.6. Діапазони функціонування екологічної небезпеки
  2.7. Особливості формування екологічної небезпеки в техногенно навантаженому регіоні
  2.8. Оцінка рівня екологічної небезпеки
  2.9. Загальна характеристика стану екологічної небезпеки в Україні та її регіонах
  2.10. Територіальна структуризація екологічної небезпеки в Україні
  Запитання і завдання до розділу 2
  ІІІ. Регіональна екологічна небезпека в умовах надзвичайних ситуацій
  3.1. Поняття надзвичайних ситуацій. Класифікація надзвичайних ситуацій
  3.2 Загальний аналіз виникнення надзвичайних ситуацій та небезпечних подій техногенного та природного характеру в Україні
  3.3. Природні передумови виникнення небезпечних екологічних ситуацій. Характеристика надзвичайних ситуацій природного характеру
  3.3.1. Геологічно небезпечні явища ендогенного характеру
  3.3.2. Геологічно небезпечні явища екзогенного походження
  3.3.3. Метеорологічно небезпечні явища
  3.3.4. Гідрологічні надзвичайні ситуації
  3.4. Антропогенні чинники виникнення небезпечних екологічних ситуацій. Характеристика надзвичайних ситуацій техногенного характеру
  3.4.1. Транспортні аварії
  3.4.2. Гідродинамічні аварії
  3.4.3. Радіаційні аварії та проблеми радіаційної безпеки
  3.4.4. Аварії, пов’язані з хімічно небезпечними виробництвами
  Запитання і завдання до розділу 3
  IV. Управління екологічною безпекою у системі попередження та реагування на надзвичайні ситуації
  4.1. Запобігання надзвичайним ситуаціям
  4.2. Характеристика єдиної державної системи запобігання і реагування на надзвичайні події
  4.2.1. Режими функціонування єдиної державної системи
  4.2.2. Планування роботи єдиної державної системи
  4.3. Основні заходи захисту населення і територій в умовах надзвичайної ситуації
  Запитання і завдання до розділу 4
  V. Формування екологічної небезпеки у сфері виробничо-господарської діяльності
  5.1. Ідентифікація потенційно небезпечних об’єктів
  5.2. Моніторинг потенційно небезпечних об'єктів
  5.3. Формування екологічної небезпеки при аваріях з викидом сильнодіючих отруйних речовин
  5.4. Види, масштаби і фази радіаційних аварій
  5.5. Оцінка екологічної небезпеки промислового виробництва на локальному рівні
  Запитання і завдання до розділу 5
  VI. Управління екологічною безпекою в умовах виробничо-господарської діяльності
  6.1. Основні вимоги екологічної безпеки при виробничо-господарській діяльності
  6.2. Захист населення при виникненні хімічно небезпечної аварії
  6.3. Управління екологічною безпекою в умовах радіаційної аварії
  Запитання і завдання до розділу 6
  VII. Управління екологічною безпекою на регіональному рівні
  7.1. Стратегія та закономірності управління екологічною безпекою
  7.1.1. Основні положення стратегії управління
  7.1.2. Закономірності управління екологічною безпекою на регіональному рівні
  7.1.3. Особливості управління техногенною складовою екологічної безпеки
  7.2. Функціональна схема процесу управління екологічною безпекою
  7.3. Ієрархічна система управління екологічною безпекою регіону
  7.3.1. Принципи побудови системи управління
  7.3.2. Система техніко-технологічного управління екологічною безпекою у конкретному регіоні
  Запитання і завдання до розділу 7
  VIII. Сутність ризику в управлінні екологічною безпекою
  8.1. Поняття ризику та його характеристика
  8.2. Екологічний ризик, аналіз та методологія оцінки
  8.3. Управління ризиком
  Запитання і завдання до розділу 8
  Словник термінів
  Засоби діагностики знань
  Література

  Екологічна безпека