Кількість назв: 965
  ПРАКТИЧНА РОБОТА 1 «ПОНЯТТЯ ЕКОЛОГІЧНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ ТА ОЦІНКИ ВПЛИВУ НА НАВКОЛИШНЄ СЕРЕДОВИЩЕ (ОВНС)»
  ПРАКТИЧНА РОБОТА 2 «ПЕРЕЛІК ОБ’ЄКТІВ, НА ЯКІ ДОКУМЕНТАЦІЯ ЩОДО ОВНС РОЗРОБЛЯЄТЬСЯ У ПОВНОМУ ОБСЯЗІ, І ТИХ, НА ЯКІ НЕ РОЗРОБЛЯЄТЬСЯ; ВРАХУВАННЯ ГРОМАДСЬКИХ ІНТЕРЕСІВ»
  ПРАКТИЧНА РОБОТА 3 «ПОРЯДОК І ЕТАПИ ВИКОНАННЯ ОВНС; ЮРИДИЧНІ АСПЕКТИ РОЗРОБКИ МАТЕРІАЛІВ ОВНС»
  ПРАКТИЧНА РОБОТА 4 «ЗАЯВИ ПРО НАМІРИ ІНВЕСТИЦІЙНОГО БУДІВНИЦТВА І ЙОГО ЕКОЛОГІЧНІ НАСЛІДКИ; ЗАВДАННЯ НА РОЗРОБЛЕННЯ МАТЕРІАЛІВ ОВНС (ЗРАЗКИ ДОКУМЕНТІВ І ПОЯСНЕННЯ ДО НИХ)»
  ПРАКТИЧНА РОБОТА 5 «НОРМУВАННЯ В ОБЛАСТІ ОХОРОНИ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА»
  ПРАКТИЧНА РОБОТА 6 «ЕКОЛОГІЧНЕ ОБҐРУНТУВАННЯ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ»
  ПРАКТИЧНА РОБОТА 7 «ОБҐРУНТУВАННЯ РОЗМІЩЕННЯ ВИРОБНИЦТВА, ТА ЙОГО ВПЛИВ НА ВОДНІ ОБ’ЄКТИ»
  ПРАКТИЧНА РОБОТА 8 «АНАЛІЗ ПОТЕНЦІАЛУ СТІЙКОСТІ ҐРУНТІВ ДО ЗАБРУДНЕННЯ»
  ПРАКТИЧНА РОБОТА 9 «ОЦІНКА ДІЇ НА НАВКОЛИШНЄ СЕРЕДОВИЩЕ (ОВНС) ПРИ РЕКОНСТРУКЦІЇ ЗРОШУВАЛЬНОЇ СИСТЕМИ “ОВОЧІВНИК”»
  ПРАКТИЧНА РОБОТА 10 «МАТРИЧНИЙ МЕТОД ОЦІНКИ ДІЇ НА НАВКОЛИШНЄ СЕРЕДОВИЩЕ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ»
  ПРАКТИЧНА РОБОТА 11 «ЕКОЛОГІЧНЕ ОБҐРУНТУВАННЯ ТЕРИТОРІЇ ДЛЯ РОЗМІЩЕННЯ ПОСЕЛЕННЯ»
  ПРАКТИЧНА РОБОТА 12 «ОЦІНКА СТІЙКОСТІ ПРИРОДНИХ КОМПЛЕКСІВ»
  ПРАКТИЧНА РОБОТА 13 «ЕКОЛОГІЧНЕ ОБҐРУНТУВАННЯ РОЗМІЩЕННЯ АГРОЕКОСИСТЕМ»
  ПРАКТИЧНА РОБОТА 14 «ПРАВОВА І НОРМАТИВНА ОСНОВА ПРОВЕДЕННЯ ЕКОЛОГІЧНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ»
  СЛОВНИК ТЕРМІНІВ
  ЗРАЗКИ ТЕСТОВИХ ЗАВДАНЬ
  ВИСНОВОК
  БІБЛІОГРАФІЧНИЙ СПИСОК
  ДОДАТКИ

  Екологічна експертиза