Кількість назв: 940
  Практична робота №2. Основні права, обов’язки громадських інспекторів з охорони навколишнього середовища
  Практична робота №3. Організація інспекторських перевірок природоохоронної діяльності підприємств. Оформлення акту перевірки дотримання природоохоронної діяльності
  Практична робота №4. Оформлення протоколу про адміністративні правопорушення
  Практична робота № 5. Розгляд справ про адміністративні правопорушення природоохоронного законодавства
  Практична робота № 6. Постанова по справі про адміністративне правопорушення природоохороного законодавства
  Практична робота №7. Здiйснення екологiчного контролю експортних партiй брухту чорних i кольорових металiв пiдроздiлами Державної екологiчної iнспекцiї
  Практична робота №8. Проведення радіаційного контролю транспортних засобів і вантажів у пунктах пропуску через державний кордон та на митній території України
  Практична робота №9. Порядок планування та проведення перевiрок з питань здiйснення державного контролю за використанням та охороною земель
  Практична робота №10. Визначення розмірів відшкодування збитків, заподіяних державі внаслідок порушення законодавства про охорону та раціональне використання водних ресурсів
  Практична робота №11. Визначення розмірів відшкодування збитків, заподіяних державі внаслідок самовільного користування надрами
  СЕРІЯ НАУКОВО-ПРАКТИЧНИХ КРУГЛИХ СТОЛІВ
  Лабораторна робота №1. Контроль викидів забруднюючих речовин промисловими джерелами
  Лабораторна робота № 2. Розрахунок умовних розсіювань викидів промислових підприємств
  Лабораторна робота № 3. Визначення запилення повітря гравіметричним методом за допомогою фільтрів із тканини ФПП
  Лабораторна робота № 4. Відбір змішаних польових проб грунту
  Лабораторна робота № 5. Визначення вмісту важких металів у воді
  Лабораторна робота № 6. Визначення бактеріальної забрудненості води (колі-титру)
  Лабораторна робота № 7. Визначення забруднення повітря різними шкідливими газами за допомогою газоаналізатора УГ-2
  Лабораторна робота № 8. Контроль викидів автотранспортом чадного газу (СО) та алканів за допомогою газоаналізаторів 121 ФА-01 ТА 123 ФА-01
  Лабораторна робота № 9. Відбір проб повітря за допомогою електроаспіратора ЄА-1А
  Лабораторна робота №10. Призначення та класифікація приладів радіаційного контролю
  Лабораторна робота № 11. Визначення потужності експозиційної дози рентгенівського і гамма-випромінювання за допомогою дозиметра ДРГЗ-01
  ЗАДАЧІ. ЗАСОБИ ДІАГНОСТИКИ ЗНАНЬ
  КОНТРОЛЬНА ТЕСТОВА ПРОГРАМА
  ДОДАТКИ
  СЛОВНИК ОСНОВНИХ ТЕРМІНІВ
  СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

  Екологічне інспектування. Практикум