Кількість назв: 940
  1.2 Систематизація невизначеностей вимірювання
  1.3 Способи оцінювання стандартних невизначеностей
  1.3.1 Оцінювання невизначеності за типом А.
  1.3.2 Оцінювання невизначеності за типом В.
  1.4 Форми подання складових невизначеностей
  1.4.1 Форма подання стандартної невизначеності
  1.4.2 Форма подання комбінованої невизначеності при некорельованих вхідних величинах
  1.4.3 Форма подання комбінованої невизначеності при корельованих вхідних величинах
  1.4.4 Форма подання розширеної невизначеності
  1.4.5 Форма подання відносних невизначеностей.
  1.4.6 Критерій перевірки наявності кореляції між парами результатів вимірювань.
  2 ВИДИ НЕВИЗНАЧЕНОСТЕЙ У ВИМІРЮВАННЯХ
  2.1 Класифікація видів невизначеностей
  2.1.1 Інструментальні невизначеності
  2.1.2 Методичні невизначеності
  2.1.3 Суб’єктивні невизначеності
  2.2 Сфера застосування суб’єктивних вимірювань
  2.3 Принцип невизначеності Гейзенберга
  2.4 Принцип доповнюваності і співвідношення невизначеностей
  2.5 Принцип суперпозиції
  2.6 Критерій нікчемної невизначеності
  3 СПОСОБИ ОПРАЦЮВАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ВИМІРЮВАНЬ НА ОСНОВІ КОНЦЕПЦІЇ НЕВИЗНАЧЕНОСТІ
  3.1 Опрацювання результатів прямих вимірювань
  3.1.1 Опрацювання результатів прямих вимірювань з одноразовими спостереженнями
  3.1.2 Опрацювання результатів прямих вимірювань із багаторазовими спостереженнями
  3.1.3 Опрацювання груп прямих вимірювань з багаторазовими спостереженнями
  3.2 Опрацювання результатів опосередкованих вимірювань
  3.2.1 Оцінювання некорельованих вхідних величин
  3.2.2 Оцінювання корельованих вхідних величин
  3.3 Опрацювання результатів сумісних вимірювань
  3.4 Опрацювання результатів сукупних вимірювань
  4 ПРАКТИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ТА ПРИКЛАДИ ВИРАЖЕННЯ КОМПОНЕНТІВ НЕВИЗНАЧЕНОСТІ
  4.1 Практичні рекомендації щодо вираження компонентів невизначеності
  4.1.1 Випадковість та повторність спостережень
  4.1.2 Кореляції
  4.1.3 Необхідність оцінювання за типом В
  4.1.4. Математично детерміновані розподіл
  4.1.5 Запозичені вхідні значення
  4.1.6 Вимірювані вхідні величини
  4.1.7 Невизначеність зразка
  4.2 Узагальнений алгоритм оцінювання та вираження невизначеностей вимірювань
  4.3 Порівняльний аналіз двох підходів щодо вираження характеристик точності вимірювань
  4.3.1 Методика перерахунку характеристик похибок в характеристики невизначеності вимірювань
  4.3.2 Методика перерахунку характеристик невизначеності в характеристики похибки
  4.4 Приклади опрацювання невизначеностей результатів вимірювань
  4.4.1 Калібрування кінцевої міри довжини
  4.4.2 Вимірювання активного і реактивного опорів
  4.4.3 Калібрування термометра
  4.4.4 Вимірювання активності
  4.4.5 Вимірювання сили електричного струму
  4.4.6 Багаторазові вимірювання частоти синусоїдального сигналу
  4.4.7 Калібрування декількох груп спостережень еталона напруги
  4.4.8 Опрацювання результатів вимірювань при вимірювальному контролі несинхронності обертання кутових швидкостей
  4.4.9 Оцінювання невизначеності вимірювального каналу активності іонів
  4.4.10 Оцінювання невизначеності комп’ютерно‐вимірювальної системи контролю якості електроенергії
  4.4.11 Оцінювання невизначеності вимірювання моменту інерції ротора за амплітудою крутильних коливань
  4.5 Рекомендації щодо складання звіту про невизначеність
  5 ВИРАЖЕННЯ НЕВИЗНАЧЕНОСТІ РЕЗУЛЬТАТІВ ДИНАМІЧНИХ ВИМІРЮВАНЬ
  5.1 Динамічні характеристики засобів вимірювальної техніки
  5.2 Форма представлення динамічної невизначеності вимірювання
  5.3 Приклад оцінки динамічної невизначеності при вимірюванні віброприскорення
  5.4 Невизначеність відновлення сигналів під час динамічних вимірювань
  БІБЛІОГРАФІЧНИЙ СПИСОК
  ДОДАТКИ
  ПРЕДМЕТНИЙ ПОКАЖЧИК

  Основи теорії невизначеності вимірювань