Кількість назв: 965
  Практична робота № 2 ВИЗНАЧЕННЯ РЕАЛЬНОГО ХІМІЧНОГО НАВАНТАЖЕННЯ НА ЛЮДИНУ ПРИ ЗАБРУДНЕННІ ПОВІТРЯНОГО СЕРЕДОВИЩА
  Практична робота № 3 РОЗРАХУНОК ЗАБРУДНЕННЯ АТМОСФЕРИ ВИКИДАМИ ОДИНОЧНОГО ДЖЕРЕЛА
  Практична робота № 4 РОЗРАХУНОК РОЗМІРУ ВІДШКОДУВАННЯ ЗБИТКІВ, ЯКІ ЗАПОДІЯНІ ДЕРЖАВІ В РЕЗУЛЬТАТІ НАДНОРМОВИХ ВИКИДІВ ЗАБРУДНЮЮЧИХ РЕЧОВИН В АТМОСФЕРНЕ ПОВІТРЯ
  Практична робота № 5 РОЗРАХУНОК ОЧИСНОГО ОБЛАДНАННЯ ВИКИДІВ ЗАБРУДНЮЮЧИХ РЕЧОВИН В АТМОСФЕРНЕ ПОВІТРЯ
  Практична робота № 6 РОЗРАХУНОК РОЗМІРУ ВІДШКОДУВАННЯ ЗБИТКІВ В РЕЗУЛЬТАТІ СКИДУ ЗАБРУДНЮЮЧИХ РЕЧОВИН У ВОДНІ ОБ’ЄКТИ ТА РОЗРАХУНОК ОЧИСНОГО ОБЛАДНАННЯ
  Практична робота № 7 МЕТОДИКИ ВИЗНАЧЕННЯ ОБСЯГІВ УТВОРЕННЯ ВІДХОДІВ ТА РОЗМІРІВ ВІДШКОДУВАННЯ ЗБИТКІВ
  ЛІТЕРАТУРА
  Додаток А ЗНАЧЕННЯ ГДК ЗАБРУДНЮВАЛЬНИХ РЕЧОВИН У ПОВІТРІ
  Додаток Б НОРМАТИВИ ЗБОРУ ЗА ЗАБРУДНЕННЯ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА
  Додаток В ЗНАЧЕННЯ НОРМАЛЬНОЇ ФУНКЦІЇ РОЗПОДІЛУ

  Екологія з основами біобезпеки. Частина 1. Інгредієнтне забруднення