Кількість назв: 965
  Розділ 2. ОЦІНКА ТЕХНОГЕННИХ ФАКТОРІВ ТА МОДЕЛЮВАННЯ МІСЬКОГО ПРОСТОРУ
  Розділ 3. ПРАКТИКУМ З ЕКОЛОГІЇ МІСЬКИХ СИСТЕМ
  ТЕРМІНОЛОГІЧНИЙ СЛОВНИК
  КОНТРОЛЬНА ТЕСТОВА ПРОГРАМА
  ПРЕДМЕТНИЙ ПОКАЖЧИК
  РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА

  Екологія міських систем