Кількість назв: 943
  1.2. Навчальна програма
  Розділ ІІ. МАТЕРІАЛИ ДО ЛЕКЦІЙНИХ І ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ
  2.1. Плани-конспекти лекційних занять
  2.2. Інструктивно-методичні матеріали до практичних занять
  Розділ ІІІ. ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ
  Розділ ІV. ЗАВДАННЯ ДЛЯ ПЕРЕВІРКИ ТА КОНТРОЛЮ ЗНАНЬ
  4.1. Питання до іспиту
  4.2. Тести для підсумкового контролю
  ГЛОСАРІЙ
  ВИСНОВКИ

  Екологія та природознавство з методикою навчання. Частина І