Кількість назв: 940
  ВСТУП
  РОЗДІЛ 1. ІСТОРІЯ РОЗВИТКУ СТАНДАРТИЗАЦІЇ ТА ЇЇ НАРОДНОГОСПОДАРСЬКЕ ЗНАЧЕННЯ
  1.1. Історія розвитку стандартизації
  1.2. Роль стандартизації в практичній діяльності на сучасному етапі
  1.3. Проблеми та перспективи розвитку стандартизації сільськогосподарської і харчової продукції та виробництва
  РОЗДІЛ 2. СТАНДАРТИЗАЦІЯ В УКРАЇНІ
  2.1. Формування системи стандартизації в Україні
  2.2. Національна система стандартизації на сучасному етапі
  2.2.1. Законодавча та нормативно‐правова база національної стандартизації
  2.2.2. Основні поняття, об'єкти та мета стандартизації, принципи державної політики у цій сфері
  2.2.3. Організаційна структура національної стандартизації та повноваження органів
  2.2.4. Рівні стандартизації, види та категорії нормативних документів
  2.2.5. Обов’язкові та рекомендовані вимоги в стандартах
  2.2.6. Добровільність та обов'язковість дотримання вимог стандартів
  2.2.7. Право власності, видання та розповсюдження стандартів
  2.2.8. Порядок застосування (використання) стандартів
  РОЗДІЛ 3. МЕТОДИЧНІ ОСНОВИ САНДАРТИЗАЦІЇ
  3.1. Система методів стандартизації промислової, сільськогосподарської та харчової продукції
  3.2. Передумови виникнення методу стандартизації – уніфікація
  3.3. Метод комплексної стандартизації
  3.4. Метод випереджаючої стандартизації
  РОЗДІЛ 4. ПОРЯДОК ПЛАНУВАННЯ ТА РОЗРОБЛЕННЯ НАЦІОНАЛЬНИХ СТАНДАРТІВ
  4.1. Планування робіт із національної стандартизації
  4.2. Основні засади та пріоритетні напрямки розроблення національних НД
  4.3. Розроблення технічного завдання та нормативних документів
  4.4. Проведення інших робіт із стандартизації
  4.5. Перевірка, перегляд, скасування та відновлення дії національних НД
  4.6. Коротка характеристика деяких систем загально‐технічних НД
  4.7. Стандарти на штрихове кодування
  4.8. Інформаційне забезпечення НД і видавнича діяльність
  4.9. Джерела фінансування робіт із стандартизації
  4.10. Міжнародне співробітництво у сфері стандартизації та його значення для України
  РОЗДІЛ 5. ОФОРМЛЕННЯ СТАНДАРТІВ РІЗНИХ ВИДІВ І КАТЕГОРІЙ
  5.1. Оформлення технічного завдання на розроблення проекту національного НД
  5.2. Структурні елементи, що стосуються стандартів різних видів і категорій
  5.3. Оформлення змісту структурного елемента «Вимоги до об’єкта стандартизації»
  5.3.1. Стандарти на харчову продукцію, продовольчу сировину та корми
  5.3.2. Стандарти на методи контролювання
  5.3.3. Стандарти на технологію вирощування сільськогосподарської продукції
  5.3.4. Стандарти на технологію виготовлення харчових продуктів
  5.3.5.Стандарти на послуги
  5.4. Пояснювальна записка
  5.5. Звід коментарів до проекту стандарту
  5.6. Зміни і поправки до стандарту
  5.7. Технічні умови України. Порядок розроблення і оформлення
  5.7.1. Порядок розроблення ТУ У
  5.7.2. Побудова, викладення та оформлення ТУ
  5.7.3. Перевірка, перегляд, внесення змін власником ТУ
  5.7.4. Перевірка технічних умов та змін до них регіональними центрами стандартизації, метрології, сертифікації
  5.7.5. Внесення ТУ та змін до них до Головного фонду технічних умов України та бази даних «ТУ України»
  РОЗДІЛ 6. МІЖДЕРЖАВНА СТАНДАРТИЗАЦІЯ В СПІВДРУЖНОСТІ НЕЗАЛЕЖНИХ ДЕРЖАВ (СНД)
  6.1. Угода про єдність політики в сфері стандартизації, метрології сертифікації в рамках СНД
  6.2. Міждержавна рада із стандартизації, метрології, сертифікації. Основні функції її органів
  6.3. Планування робіт, об’єкти міждержавної стандартизації та їх фінансування
  6.4. Розроблення міждержавних стандартів
  6.5. Розроблення міждержавних стандартів суб’єктами стандартизації України
  6.6. Пріоритетні напрямки міждержавної стандартизації
  6.7. Співробітництво МДР з міжнародними та європейськими організаціями стандартизації
  РОЗДІЛ 7. ПОРЯДОК РОЗРОБЛЕННЯ ТА ВПРОВАДЖЕННЯ НД, ГАРМОНІЗОВАНИХ ІЗ МІЖНАРОДНИМИ ТА РЕГІОНАЛЬНИМИ
  7.1. Розроблення гармонізованих НД
  7.2. Вимоги до оформлення гармонізованих НД
  7.3. Позначення гармонізованих НД
  7.4. Порядок затвердження і впровадження гармонізованих НД
  РОЗДІЛ 8. ПОРЯДОК РОЗРОБЛЕННЯ ТА ПОСТАВЛЕННЯ НА ВИРОБНИЦТВО НОВІТНІХ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ І ПРОДУКЦІЇ ВИРОБНИЧО‐ТЕХНІЧНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ
  8.1. Розроблення новітніх харчових продуктів
  8.2. Розроблення і поставлення на виробництво продукції виробничо‐технічного призначення
  РОЗДІЛ 9. ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ Й ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ТА БЕЗПЕЧНОСТІСІЛЬ СЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ ТА ХАРЧОВОЇ ПРОДУКЦІЇ
  9.1. Аналіз законодавчих актів щодо безпечності продукції
  9.2. Аналіз нормативно‐правових актів щодо безпечності продукції
  РОЗДІЛ 10. ДЕРЖАВНИЙ КОНТРОЛЬ І НАГЛЯД ЗА ЯКІСТЮ ТА БЕЗПЕЧНІСТЮ ПРОДУКЦІЇ
  10.1. Державний контроль за безпечністю харчових продуктів
  10.1.1. Органи державного контролю за безпечністю харчових продуктів та їх повноваження
  10.1.2. Планування державного контролю
  10.1.3. Порядок здійснення державного контролю
  10.1.4. Державний контроль у сфері захисту прав споживачів і метрологічний нагляд
  10.1.5. Контроль безпечності імпортних харчових продуктів
  10.1.6. Відповідальність та права оператора ринку
  10.2. Державний ринковий нагляд і контроль за безпечністю нехарчової продукції
  10.2.1. Державний ринковий нагляд
  10.2.2. Державний контроль нехарчової продукції
  10.2.3. Відповідальність за порушення вимог законодавства
  10.3. Ринковий нагляд в Європейському Союзі.
  РОЗДІЛ 11. ВИЗНАЧЕННЯ ТРУДОМІСТКОСТІ ТА РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ РОБІТ ІЗ СТАНДАРТИЗАЦІЇ
  11.1. Базові нормативи трудомісткості робіт із стандартизації та поправні коефіцієнти
  11.2. Визначення трудомісткості робіт
  11.3. Визначення трудомісткості додаткових робіт
  11.4. Визначення загальної трудомісткості робіт
  11.5. Розрахунок вартості робіт
  РОЗДІЛ 12. РОЛЬ СТАНДАРТИЗАЦІЇ У МІЖНАРОДНІЙ ТОРГІВЛІ
  12.1. Значення стандартизації у міжнародній торгівлі
  12.2. Створення багатосторонньої системи в торгівлі – Генеральної угоди про тарифи і торгівлю – General Agreement on Trade and Tariff (GATT – ГАТТ)
  12.3. Створення Світової організації торгівлі (СОТ)
  12.4. Основні положення угод СОТ та стислий їх зміст
  12.4.1. Угода про технічні бар’єри в торгівлі (ТБТ)
  12.4.2. Угода про застосування санітарних і фітосанітарних заходів (SPS)
  12.4.3. Угода про захисні заходи
  12.4.4. Угода про сільське господарство
  12.5. Членство України в СОТ
  12.6. Переваги торгової системи СОТ
  РОЗДІЛ 13. АДАПТАЦІЯ УКРАЇНСЬКОГО ЗАКОНОДАВСТВА І НОРМАТИВНИХ ДОКУМЕНТІВ У СФЕРІ ТЕХНІЧНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ДО ВИМОГ СОТ І ЄС
  13.1. Впровадження вимог СОТ у законодавстві України про стандартизацію, сертифікацію та акредитацію
  13.2. Адаптація українського законодавства щодо системи технічного регулювання до європейських вимог
  РОЗДІЛ 14. СТАНДАРТИЗАЦІЯ В ДЕЯКИХ КРАЇНАХ СВІТУ
  14.1. Стандартизація в США
  14.2. Стандартизація у Великій Британії
  14.3. Стандартизація у Франції
  14.4. Стандартизація в Німеччині
  14.5. Стандартизація в Японії
  14.6. Стандартизація в Російській Федерації
  Список використаної літератури
  Додатки

  Стандартизація