Кількість назв: 940
    РОЗДІЛ 2 МАГНІТНІ КОЛА ПОСТІЙНОГО СТРУМУ
    РОЗДІЛ 3 УСТАЛЕНІ РЕЖИМИ В НЕЛІНІЙНИХ КОЛАХ ЗМІННОГО СТРУМУ
    РОЗДІЛ 4 ПЕРЕХІДНІ ПРОЦЕСИ В НЕЛІНІЙНИХ ЕЛЕКТРИЧНИХ КОЛАХ
    ЛІТЕРАТУРА

    Теоретичні основи електротехніки. Методи розрахунку нелінійних електричних і магнітних кіл в прикладах та задачах