Кількість назв: 964
  ЧАСТИНА I. НАУКОВІ ЗАСАДИ ЕКОТОКСИКОЛОГІЇ
  1. ТОКСИКОЛОГІЯ ТА ЕКОТОКСИКОЛОГІЯ
  1.1. Токсикологія – об’єкт, предмет і завдання
  1.2. Історія становлення токсикології та екотоксикології
  1.3. Екотоксикологія – об’єкт, предмет і завдання
  1.4. Фундаментальні поняття екотоксикології
  2. ВСТУП ДО ЕКОТОКСИКОЛОГІЇ
  2.1. Організми, екосистеми й екотоксиканти
  2.2. Класифікація екотоксикантів
  2.3. Критерії визначення шкодочинності екотоксиканта
  2.4. Класифікація отруєнь організмів
  3. ТОКСИКОКІНЕТИКА Й ТОКСИКОДИНАМІКА
  3.1. Загальні уявлення про токсикокінетику та екотоксикокінетику
  3.2. Шляхи проникнення отрут в організм
  3.3. Проникнення отрут у клітини та їхня взаємодія з рецепторами
  3.4. Розподіл і зв’язування ксенобіотиків в організмі
  3.5. Виведення отрут із організму
  3.6. Фактори, що впливають на токсичність речовин
  3.7. Метаболізм і кон’югація чужорідних сполук
  3.8. Абіотична нейтралізація ксенбіотиків у природному довкіллі
  3.9. Загальні уявлення про токсикодинаміку й екотоксикодинаміку
  ЧАСТИНА ІІ. БІОГЕННІ ТОКСИНИ ТА ЇХНЯ РОЛЬ В ЕКОCИСТЕМАХ
  4. ТОКСИНИ МІКРОБІОТИ І ГРИБІВ
  4.1. Природні біогенні токсини та їх класифікація
  4.2. Токсини водоростей (альготоксини)
  4.3. Токсини мікроорганізмів
  4.4. Токсини грибів (мікотоксини)
  5. ТОКСИНИ СУДИННИХ РОСЛИН
  5.1. Поняття про фітотоксини та їх класифікація
  5.2. Групи отруйності лікарських рослин
  5.3. Основні групи біоактивних речовин, які містять вищі рослини
  5.4. Ботанічні ознаки отруйних рослин
  6. ТОКСИНИ НАЙПРОСТІШИХ, ГУБОК І КИШКОВОПОРОЖНИННИХ
  6.1. Отруйні найпростіші (Protozoa)
  6.2. Отруйні губки (Spongia)
  6.3. Отруйні медузи та поліпи (Medusozoa)
  6.4. Отруйні коралові поліпи (Anthozoa)
  6.5. Отруйні черви (Vermes) і молюски (Mollusca)
  7. ТОКСИНИ ПАВУКОПОДІБНИХ, КОМАХ І БАГАТОНІЖОК
  7.1. Отруйні павукоподібні (Arachnida)
  7.2. Отруйні комахи (Insecta) й багатоніжки (Myriapoda)
  8. ТОКСИНИ ГОЛКОШКІРИХ, РИБ І КРУГЛОРОТИХ
  8.1. Отруйні голкошкірі (Echidermata)
  8.2. Отруйні риби (Pisces) і круглороті (Cyclostomata)
  9. ТОКСИНИ АМФІБІЙ, РЕПТИЛІЙ І ССАВЦІВ
  9.1. Отруйні амфібії (Amphibia)
  9.2. Отруйні рептилії (Reptilia)
  9.3. Отруйні ящірки (Sauria) та ссавці (Mammalia)
  ЧАСТИНА ІІІ. ЕКОТОКСИЧНІ КСЕНОБІОТИКИ
  10. ХІМІЧНІ ЕЛЕМЕНТИ ТА РАДІОНУКЛІДИ
  10.1. Забруднення довкілля та екотоксиканти
  10.2. Хімічні елементи першого класу токсичності
  10.3. Хімічні елементи другого класу токсичності
  10.4. Хімічні елементи третього класу токсичності
  10.5. Токсичні сполуки сірки й азоту
  11. СТІЙКІ ОРГАНІЧНІ ЗАБРУДНЮВАЧІ
  11.1. Пестициди – екотоксиканти
  11.2. Екологічні аспекти використання пестицидів
  11.3. Поліхлоровані біфеніли
  11.4. Діоксини і діоксиноподібні сполуки
  12. ХІМІЧНІ КАНЦЕРОГЕНИ
  12.1. Екотоксиканти – канцерогени
  12.2. Небезпечні мінеральні волокна
  12.3. Поліциклічні ароматичні вуглеводні
  12.4. Бензол
  ОСНОВНА Й ДОДАТКОВА ЛІТЕРАТУРА
  ПОКАЖЧИК ТЕРМІНІВ
  ДОДАТКИ

  Екотоксикологія